be a matter of something idiom ne demek?

 """Be a matter of something"" ifadesi Türkçeye ""bir şeyin meselesi olmak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu ifadenin kullanımı çoğunlukla durumun veya durumda olan şeyin açıklanması, neyin söz konusu olduğu veya belirleyici olan bir faktörün tanımlanması için kullanılır. 


Örneğin, ""It's only a matter of time"" (""Sadece zaman meselesi"") ifadesi çoğunlukla, bir durumun veya olayın kaçınılmaz olduğunu ve belirli bir süre sonra gerçekleşeceğini ifade eder.


Bir diğer örnekse ""Success in this exam is largely a matter of hard work"" (Bu sınavdaki başarı büyük oranda çok çalışmaya bağlı) ifadesidir. Burada, sınavdaki başarının belirleyici faktörünün ne olduğunu ifade eder yani ""çok çalışmaya bağlı"" ifadesi ile sınavdaki başarının büyük ölçüde çok çalışma gerektirdiğini ifade eder.


Genel olarak, ""be a matter of"" ifadesi bir durumun veya sonucun neye bağlı olduğunu vurgulamak için kullanılır."

"Tabii ki, ""be a matter of something"" idiyomu genellikle bir şeyin meselesi olmak veya belirli bir duruma bağlı olmak anlamında kullanılır. İşte birkaç çevirisi ve örnekleri;

1. Bir şeyin meselesi olmak - It's just a matter of time before we need to replace the car.
(Arabayı değiştirmemiz gerektiği an sadece bir zaman meselesi.)

2. Bir duruma bağlı olmak - Success is often a matter of persistence.
(Başarı genellikle ısrar meselesi olur.)

3. Bir sorunun veya endişenin kaynağını oluşturmak - The cost of the project seems to be a matter of concern.
(Projenin maliyeti bir endişe kaynağı gibi görünüyor.)

4. Bir konuyu, konuyu veya problemi ifade etmek - It's a matter of finding the right person for the job.
(Mesele, iş için doğru kişiyi bulmaktır.)

5. Karar veya seçenek olmak - When to begin is just a matter of choice.
(Ne zaman başlayacağınız sadece bir seçim meselesidir.)"

Yorumlar