be a monument to something idiom ne demek?

 """Be a monument to something"" ifadesi Türkçeye ""bir şeyin anıtı olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu ifade genelde bir kişi veya olayın büyüklüğünü, önemini veya etkisini vurgulamak için kullanılır. Bir kişi veya şeyin, adanmışlık, başarı, fedakarlık, zeka, cesaret vb. gibi belirli bir değer veya özelliği temsil ettiğini anlatmak için var olan bir durum üzerinden metaforik bir anıt imajı oluşturur.


Örneğin; ""This statue will be a monument to our ancestors' bravery."" cümlesi Türkçeye ""Bu heykel, atalarımızın cesaretinin anıtı olacak."" şeklinde çevrilebilir. Bu örnekte, ataların cesareti, bir heykel üzerinden sembolize edilerek vurgulanmaktadır."

"""Be a monument to something"" bir ifade olup bir şeyin sembolü olmak, bir şeyi temsil etmek anlamına gelir. Aşağıda bu ifadeyi içeren 5 örnek cümle ve Türkçe çevirileri bulunmaktadır.

1. ""John's success is a monument to hard work and perseverance."" 
(John'un başarısı, sıkı çalışmanın ve azmin bir sembolüdür.)

2. ""This library is a monument to the community's commitment to education."" 
(Bu kütüphane, topluluğun eğitime olan bağlılığının bir sembolüdür.)

3. ""His vast collection of books is a monument to his love for literature.""
(Onun geniş kitap koleksiyonu, edebiyata olan aşkının bir sembolüdür.)

4. ""That old, preserved building is a monument to the architectural style of the past century.""
(O eski, korunmuş bina geçen yüzyılın mimari stilinin bir sembolüdür.)

5. ""She has built a monument to hope and optimism with her life's work.""
(Hayatının çalışmasıyla umudun ve iyimserliğin bir sembolü oluşturdu.)"

Yorumlar