be (of) (any/some) use idiom ne demek?

 """Be (of) (any/some) use"" ifadesi İngilizce'de ""bir faydası olmak"" anlamına gelir. Türkçede bu ifade, genellikle bir şeyin kullanışlı olup olmadığını sorgularken veya birine yardımcı olup olmayacağını belirtirken kullanılır.


Örnek kullanımları ile ifadeye daha detaylı bakalım:


1. Can I be of any use to you? - Sana bir şekilde yardımcı olabilir miyim?

Bu cümlede, konuşmacı karşıdaki kişiye yardımcı olma teklifinde bulunmaktadır.


2. Let me know if this report is of any use to you. - Bu raporun sana bir faydası olursa bana bildir.

Bu örnekte, konuşmacı raporun faydalı olup olmadığını öğrenmek istemektedir.


3. I'm not sure if this tool will be of any use. - Bu aracın bir faydası olacağından emin değilim.

Bu cümlede, konuşmacı aracın faydalı olup olmadığından emin olmamaktadır.


Dikkat edilmesi gereken bir nokta, ""be of use"" ifadesinin genellikle olumlu bir bağlamda kullanılıyor olmasıdır. Eğer bir şeyin faydasız olduğunu belirtmek istiyorsanız ""be of no use"" ifadesini kullanabilirsiniz. Örneğin;


4. Sorry to say, but these old maps will be of no use. - Üzgünüm ama bu eski haritaların bir faydası olmayacak. 


Bu kullanımda konuşmacı haritaların faydalı olmayacağını belirtmektedir."

"1. Can this be of any use for your project?
- Bu projeniz için herhangi bir fayda sağlayabilir mi?

2. These old clothes might be of some use to the homeless.
- Bu eski kıyafetler evsizlere biraz faydası olabilir.

3. I wonder if your old computer can be of any use.
- Merak ediyorum, eski bilgisayarınızın herhangi bir faydası olabilir mi?

4. She kept the fabric samples, thinking they might be of some use.
- Kumaş örneklerini sakladı, belki biraz faydası olur diye düşünerek.

5. If these reports are not of any use, we should discard them.
- Eğer bu raporlar hiçbir şekilde faydalı değilse, onları atmalıyız."

Yorumlar