be (only) flesh and blood idiom ne demek?

 """Be (only) flesh and blood"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""sadece et ve kan olmak"" şeklinde çevrilebilir. Ancak bu kelime-for-kelime çeviri, deyimin gerçek anlamını tam olarak vermeyebilir.


Bu deyim genellikle bir kişinin fiziksel veya duygusal sınırlarını ya da kusurlarını ifade eder. Yani bir kişinin, insan doğası gereği, belirli bir miktarı aşmayacak şekilde dayanıklı/ dayanıklı olabileceğini ifade eder. Örneğin, bir kişi dizi seyretmek tarzındaki aktivitelerden çok hızlı bir şekilde yorulduğunda veya bir kişinin duygusal bir durumda aşırı bir şekilde tepki verdiğinde bu deyim kullanılabilir. Türkçedeki ""Sonuçta ben de bir insanım"" ya da ""Herkesin bir sınırı vardır"" anlamına gelir.


Örnek cümle: ""I'm sorry I lost my temper at you, but I am only flesh and blood, after all."" 

Türkçesi: ""Özür dilerim, sende sinirlendim ama sonuçta ben de bir insanım."" Bu cümlede kişi, öfkesini kontrol edemediğini kabul eder ve bu durumu insan doğasının bir parçası olduğunu belirterek haklı çıkarmaya çalışır."

"""Be (only) flesh and blood"" is an English idiom that is used to express that someone has the physical or emotional limitations and weaknesses that are typical of human beings. It is often used when someone cannot withstand something or do more than they have already done. Here are five sentence examples with its Turkish translation:

1. **She's only flesh and blood. We can't ask her to do everything.**
(**O sadece bir insandır, her şeyi ondan isteyemeyiz.**)

2. **I may be super-productive, but I'm only flesh and blood; I get tired too.**
(**Süper üretken olabilirim, ama sadece bir insanım; ben de yoruluyorum.**)

3. **He is not a machine; he's only flesh and blood and needs rest.**
(**O bir makine değil, sadece insandır ve dinlenmeye ihtiyacı vardır.**)

4. **Remember, your teachers are also flesh and blood; they too can get stressed or anxious.**
(**Unutma, öğretmenlerin de sadece insandır; onlar da stresli veya kaygılı olabilirler.**)

5. **Despite his reputation, the tennis star proves he is only flesh and blood when he was defeated in the championship.**
(**Ününe rağmen, tenis yıldızı şampiyonada yenildiğinde sadece bir insan olduğunu kanıtladı.**)"

Yorumlar