be (only) a matter of time idiom ne demek?

 """Be (only) a matter of time"" ifadesi Türkçe'ye ""sadece bir mesele zaman"" ya da ""zaman meselesi"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, genellikle belirli bir olayın kaçınılmaz olduğunu ve gerçekleşmesi için sadece zamanın geçmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır.


Kullanımı detayları:


1. Gelecekte belirli bir olayın olacağını önerir, ancak ne zaman olacağını belirtmez. Örneğin: ""It's only a matter of time before they get married"" Türkçe'ye ""Evlenecekleri sadece zaman meselesi"" olarak çevrilebilir.


2. İçinde bulunulan durumu ya da süreci kabul etmekten kaçınılabileceğini ifade eder, ancak olayın sonunda gerçekleşeceğine dair bir kabulü vurgular. Örneğin: ""It's a matter of time before he realizes his mistake"" Türkçe'ye ""Hatayı fark etmesi zaman meselesi"" olarak çevrilebilir. 


Bu deyim, belirli bir olayın kaçınılmazlık durumunu vurgulamak için sıklıkla kullanılır."

"Sure, I would be happy to provide examples for that idiom in English. ""Be (only) a matter of time"" is used to state that it is certain that something will happen at some time in the future, although you do not know exactly when. Here are few examples:

1. ""It would only be a matter of time before he was found and arrested.""
Translation: Onun bulunup tutuklanması sadece zaman meselesi olacaktı.

2. ""It's only a matter of time before the truth comes out.""
Translation: Gerçeğin ortaya çıkması sadece zaman meselesi.

3. ""It's a matter of time until she realizes her mistake.""
Translation: Hatasını anlaması zaman meselesi.

4. ""With his reckless driving, it's only a matter of time before he has an accident.""
Translation: Dikkatsiz sürüşü ile kaza yapması sadece bir zaman meselesi.

5. ""Given their poor diet and lack of exercise, it's just a matter of time before they develop health problems.""
Translation: Kötü diyetleri ve egzersiz eksiklikleri göz önüne alındığında, sağlık sorunları geliştirmeleri sadece bir zaman meselesi."

Yorumlar