be a question of doing something idiom ne demek?

 """Be a question of doing something"" ifadesi Türkçe'ye genellikle ""bir şey yapma meselesi olmak"" ya da ""bir şey yapmakla ilgili olmak"" olarak çevrilebilir.


Bu ifade genellikle bir durumun veyahut görevin neyi gerektirdiği veya hangi eylemin yapılması gerektiği anlamında kullanılır. Bu, gelecekteki bir durumun nasıl ele alınacağını veya bir eylemin nasıl gerçekleşeceğini belirlemek için gereken eylem ya da durumları belirtir.


Örneğin, ""It’s just a question of putting aside some time each day."" cümlesi Türkçeye ""Her gün biraz zaman ayırmak meselesi."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, şimdiki zaman için biraz zaman ayırmanın önemini ve bu durumun nasıl başarılacağını belirten bir ifade kullanılır. İfadedeki ""question of"" ifadesi burada bu eylemin nasıl yerine getirileceğine dair bir belirtme söz konusu olmaktadır."

"Tabii ki, ""be a question of doing something"" deyimini, çeşitli bağlamlarda kullanılmış beş örnek cümleyle ele alabilirim:

1. ""The project's success is simply a question of carefully following the plan."" - Projeye başarının anahtarı, planın dikkatle takip edilmesidir.
2. ""Learning a new language is often just a question of regular practice."" - Yeni bir dil öğrenmek genelde düzenli pratik yapma meselesidir.
3. ""Whether or not we go on vacation is merely a question of budgeting our money correctly."" - Tatil yapmak ya da yapmamak tamamen paranın doğru bir şekilde bütçelendirilmesi meselesidir.
4. ""Choosing the right college for your needs is often a question of rigorous research and careful consideration."" - İhtiyaçlarınıza uygun doğru üniversiteyi seçmek genellikle detaylı araştırma ve dikkatli düşünme meselesidir.
5. ""It's not a question of can we do it, but should we do it."" - Mesele bunu yapabilir miyiz değil, bunu yapmalı mıyız.

Bu cümleler, ""be a question of doing something"" ifadesinin genellikle bir şeyin başarısının belirli bir faktöre veya işleme bağlı olduğunu ifade etmek için kullanıldığını gösterir."

Yorumlar