be (really) something idiom ne demek?

 """Be (really) something"" idiomunun Türkçesi ""gerçekten bir şey olmak"" olarak çevrilebilir. Ancak bu deyim, genellikle bir şeyin etkileyici veya olağanüstü olduğunu ifade etmek için kullanılır. Yani ifadenin gerçek anlamı genellikle ""bir şeyin özünde harika veya olağanüstü olmak"" şeklindedir.


Örneğin: ""Your new house is really something!"" cümlesi Türkçe'de ""Yeni evin gerçekten harika!"" anlamına gelir.


Öte yandan, ""be (really) something"" deyimi bazen de olumsuz bir anlam taşıyabilir. Bir kişi veya durumun zorlayıcı veya karmaşık olduğunu anlatmak için de kullanılabilir.


Örneğin: ""Dealing with these legal issues is really something"" cümlesi Türkçe'de ""Bu hukuki meselelerle uğraşmak gerçekten zor"" anlamına gelebilir."

"""Be (really) something"" bir idiomdur ve bir şeyin veya durumun etkileyici, olağanüstü ya da dikkat çekici olduğunu belirtmek için kullanılır. İşte bazı örnekler:

1. Wow, your new car is really something! I've never seen one like it before.""
(Vay canına, yeni arabın gerçekten bir şey! Daha önce böylesini hiç görmedim.)

2. ""This homemade lasagna is really something. I've never tasted anything so delicious.""
(Bu ev yapımı lazanya gerçekten bir şey. Hiç bu kadar lezzetli bir şey tatmadım.)

3. ""They say that the new art exhibit downtown is really something. Shall we check it out?""
(Diyorlar ki, şehir merkezindeki yeni sanat sergisi gerçekten bir şeymiş. Bakmaya ne dersin?)

4. ""The view from this high point is really something, isn't it? You can see the whole city!""
(Bu yüksek noktadan manzara gerçekten bir şey, değil mi? Tüm şehri görebilirsin!)

5. ""Her performance in the play was really something. She's so talented.""
(Oyunundaki performansı gerçekten bir şeydi. O çok yetenekli.)"

Yorumlar