be a recipe for disaster, trouble, success, etc. idiom ne demek?

 """Be a recipe for disaster, trouble, success, etc."" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""felaket, bela, başarıvb. için bir tarif olmak"" şeklinde çevirilebilir. Bu deyimi kullanmak, belirli bir durum veya eylem planının belli bir sonuç doğuracağını ifade eder; bu sonuç genellikle başarı veya başarısızlık şeklinde olur.


Bu deyim, genellikle, durumun muhtemel sonucunu vurgulamak için kullanılır ve sonucun genellikle belirlenmiş veya tahmin edilebilir olduğunu ifade eder. Aşağıda birkaç örnek sunuyorum:


1. ""Bu iş planı, başarı için bir tarif gibidir."" (""This business plan is a recipe for success."")

Bu cümlede, iş planının başarıya ulaşmak için gerekli tüm unsurları içerdiği belirtilir.


2. ""Aşırı yorgunlukla araba kullanmak, felaket için tarif olmaktır."" (""Driving with extreme fatigue is a recipe for disaster."")

Bu cümlede, aşırı yorgunlukla araba kullanmanın potansiyel bir felakete yol açabileceği uyarısı yapılır.


3. ""Çalışmak ve aynı zamanda tam zamanlı bir öğrenci olmak, bela için bir tarif olabilir."" (""Working and being a full-time student can be a recipe for trouble."")

Bu cümlede, tam zamanlı çalışan ve bir öğrenci olmanın zorluklara yol açabileceği öne sürülür."

"Sure, here are five example sentences with the idiom ""be a recipe for disaster, trouble, success, etc."" translated into English:

1. ""Continuing to ignore these signs could be a recipe for disaster."" (Bu belirtileri görmezden gelmeye devam etmek, felaket için bir tarif olabilir.)

2. ""Cutting corners on safety measures in such a large project could be a recipe for trouble."" (Bu kadar büyük bir projede güvenlik önlemlerinden kaçınmak, bela için bir tarif olabilir.)

3. ""Having all the right people in your team with the right skills can be a recipe for success."" (Takımınızda doğru becerilere sahip doğru insanların olması, başarı için tarif olabilir.)

4. ""Spending beyond your means could be a recipe for financial ruin."" (Gelirinizi aşan bir şekilde harcamak, mali yıkım için bir tarif olabilir.)

5. ""Mixing work and pleasure on a business trip can be a recipe for complications."" (İş gezisinde iş ve zevki karıştırmak, komplikasyon için bir tarif olabilir.)"

Yorumlar