be a rich seam to mine idiom ne demek?

 "Bu deyim Türkçe'de tam bir karşılığı olmayan bir İngilizce tabirdir. ""Be a rich seam to mine"" deyimi, kelime anlamı olarak ""maden çıkarılacak zengin bir damar olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu ifadenin genel kullanımı, başka bir kişi veya durumun, bir hedeften alınabilecek çok fazla bilgi, fikir veya avantaj anlamına geldiği durumlardır. Bir şahıs veya bir konunun tartışma, inceleme veya kullanım için çok faydalı veya zengin olduğunu belirtmek için kullanılır.


Örneğin, ""His childhood experiences are a rich seam to mine for his novels."" (Çocukluk deneyimleri, romanları için madencilik yapılacak zengin bir damardır) cümlesi, bu kişinin çocukluk deneyimlerinin, romanlarında kullanılabilecek çok sayıda fikir ve ilham kaynağı sağladığını belirtir."

"""Be a rich seam to mine"" idiom ifadesi genellikle bir konunun, mevzunun veya durumun daha fazla fırsat, bilgi veya kâr sağlayacak büyük bir potansiyel taşıdığı anlamına gelir. İşte bu deyimi kullanarak oluşturulabilecek bazı örnek cümleler):

1. The new data we collected could be a rich seam to mine for our research. 
(Yeni topladığımız veriler, araştırmamız için bol miktarda bilgi sağlayabilecek bir kaynak olabilir.)

2. The emerging technology sector is considered to be a rich seam to mine for investment opportunities. 
(Yükselen teknoloji sektörü, yatırım fırsatları bakımından ciddi bir potansiyel taşıdığı kabul ediliyor.)

3. The cultural diversity of the city is a rich seam to mine for anthropologists. 
(Şehrin kültürel çeşitliliği, antropologlar için keşfedilecek çok şey bulunabilecek bir alan.)

4. Studying the behaviors of consumers can be a rich seam to mine for businesses looking to increase their sales. 
(Tüketicilerin davranışlarını incelemek, satışlarını artırmak isteyen işletmeler için zengin bir kaynak olabilir.)

5. Their experiences could be a rich seam to mine for your next book. 
(Onların deneyimleri, sizin bir sonraki kitabınız için keşfedilecek değerli bir bilgi kaynağı olabilir.)"

Yorumlar