be (right) under your nose idiom ne demek?

 "Be (right) under your nose" ifadesi Türkçeye "Tam burnunun dibinde olmak" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, bir şeyin çok yakında veya çok açık bir yerde olduğunu, ancak kişinin bu durumu fark etmediğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir kişi uzun süre boyunca aradığı bir eşyayı bulmak için çaba gösterir ve sonunda bu eşyanın çok yakınında olduğunu anlar. İşte bu durumda "be (right) under your nose" ifadesi kullanılır.

"""Be (right) under your nose"" is an English idiom which often means that something is happening or existing in a place that you wouldn't expect, or something is in a very close and obvious place but still overlooked. 

Here are 5 examples of the usage of this idiom:

1. The keys were right under your nose, on the coffee table.
- Anahtarlar tam burnunun dibindeydi, kahve masasının üzerindeydi. 

2. She didn't realize that the answer to the puzzle was right under her nose the whole time. 
- Bulmacanın cevabının sürekli burnunun dibinde olduğunu fark etmedi.

3. The solution to our problem was right under our nose, we just needed to think about it differently.
- Sorunumuzun çözümü tam burnumuzun dibindeydi, sadece onu farklı bir şekilde düşünmeye ihtiyacımız vardı.

4. I spent ages looking for my glasses and they were right under my nose.
- Gözlüklerimi aramak için saatler harcadım ve tam burnumun dibindeydiler.

5. He didn't realize his love for her was right under his nose until she moved away. 
- Ona olan aşkının tam burnunun dibinde olduğunu, o taşınıncaya kadar fark etmedi."

Yorumlar