be a short hop phrase ne demek?

 """Be a short hop"" ifadesi Türkçeye genellikle ""kısa bir zıplama, kısa bir sıçrama"" şeklinde çevrilebilir. Ancak, bu ifade genellikle bir yerden başka bir yere gitmek için kullanılır ve genellikle bu yolculuğun çok kısa süreceğini ifade eder. Yani, bir noktadan diğerine geçişin hızlı ve kolay olacağı anlamına gelir.


Örneğin, ""The grocery store is a short hop away from my house."" cümlesi Türkçeye ""Bakkal, evimden çok kısa bir mesafede."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, 'be a short hop away from' ifadesi, bakkalın evden çok yakın bir konumda veya çok kısa bir mesafede olduğunu ifade eder.


'Be a short hop' ifadesi genellikle konuşma dilinde kullanılır ve süslü veya abartılı bir ifade olarak algılanabilir. Genel kullanımda, daha yaygın ifadeler genellikle 'very close to' veya 'just a short distance away' şeklindedir. Ancak, 'be a short hop' ifadesi, mesafenin azlığını vurgulamak için bir stil veya renk katmak istendiğinde kullanılabilir."

"""Be a short hop"" ifadesi genellikle ""çok kısa bir mesafe"" veya ""çok kısa bir süre"" anlamına gelir. İşte bu ifadenin İngilizce çevirisiyle 5 örnek cümle:

1) ""The grocery store is a short hop away from my house."" (Bakkal, evimden çok kısa bir mesafede.) 
2) ""If we take the car, it will be a short hop to the restaurant."" (Eğer arabayı alırsak, restorana gitmek çok kısa bir sürecek.)
3) ""The park is just a short hop from here."" (Park, buradan çok kısa bir mesafede.)
4) ""Her new place is a short hop from work."" (Onun yeni yeri, iş yerinden çok kısa bir mesafede.)
5) ""The journey from my apartment to the university is but a short hop."" (Dairemden üniversiteye yolculuk çok kısa bir süre.)"

Yorumlar