be a slam dunk idiom ne demek?

 """Be a slam dunk"" ifadesi Türkçeye tam anlamıyla ""bir smaç olmak"" olarak çevrilebilir, ama bu ifadeyi tam olarak kapsamaz çünkü bu bir İngilizce deyimdir. Türkçede bu Deyimi ""kesin başarı"", ""kendine güvenle başarılacak iş"" ya da ""tam anlamıyla kesin olan sonuç"" şeklinde çevirebiliriz.


""Be a slam dunk"" deyimi genellikle Amerikan İngilizcesinde kullanılır ve bir şeyin çok kolay ya da kesin bir şekilde başarılacağı veya gerçekleştirileceği anlamına gelir. Konuşma dilinde ve argo dilinde oldukça yaygın olan bu deyim, genellikle bir durumu veya sonucu önceden bilinen veya belirli bir şekilde kesin olan durumlarda kullanılır.


Örnek olarak: ""The court case will be a slam dunk for us” cümlesi, Türkçede ""Mahkeme davası bizim için kesin bir başarı olacak."" şeklinde çevrilebilir. Burada anlatılmak istenen, mahkeme davasının sonucunun kesin olduğu ve bu sonucun olumlu olacağıdır."

"""Be a slam dunk"" idiomunun anlamı, bir şeyin başarıya veya sonuca çok yakın olduğunu, hemen hemen kesin olduğunu belirtir. Spor jargonundan türemiştir ve genellikle Amerikan İngilizcesinde kullanılır.

1. Example: ""His proposal was a slam dunk and the committee approved it immediately."" 
Çeviri: ""Onun teklifi bir sopa kaçma (çok kesin bir başarı) oldu ve komite hemen onayladı.""

2. Example: ""When it comes to the job application, your strong qualifications make it a slam dunk."" 
Çeviri: ""İş başvurusu söz konusu olduğunda, güçlü niteliklerin onu bi sopa kaçmış (neredeyse garantili bir başarı) hale getirir.""

3. Example: ""Given her popularity and strong campaigning, my prediction of her winning the student council presidency is a slam dunk."" 
Çeviri: ""Popülerliği ve güçlü kampanyası göz önüne alındığında, öğrenci konseyi başkanlığını kazanacağına dair tahminim bir 'slam dunk' (neredeyse kesin).""

4. Example: ""Hiring that new employee was a slam dunk - he's already making significant contributions."" 
Çeviri: ""O yeni elemanı işe almak bir 'slam dunk' (hiç şüphesiz bir başarı) oldu - zaten önemli katkılar yapmaya başladı.""

5. Example: ""The final exam should be a slam dunk for you since you've studied so hard.""
Çeviri: ""Son sınavın senin için bir 'slam dunk' (çok kolay ve kesin bir başarı) olmalı çünkü çok sıkı çalıştın."""

Yorumlar