be a slave to something idiom ne demek?

 """Be a slave to something"" ifadesi, Türkçeye ""bir şeye köle olmak"" şeklinde çevrilir. 


Bu ifade genellikle dilimizde argo bir kullanım şekli olan deyim veya tabir şeklinde karşımıza çıkar. Tam anlamıyla ""bir şeye tamamen bağlı olmak, bir şeyin esiri olmak veya bir şey tarafından tamamen kontrol edilmek"" anlamına gelir. Genellikle olumsuz bir bağlamda kullanılır ve kişinin bir alışkanlık, durum veya başka bir kişi tarafından iyice kontrol altına alındığını ifade eder. 


Örneğin; ""He is a slave to his work."" ifadesi Türkçeye ""O, işine köle olmuş."" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, kişinin işine aşırı derecede bağlı olduğunu ve diğer yaşam alanlarına çok az zaman ayırabildiğini belirtir.


Bir diğer örnek; ""She became a slave to her own fears."" ifadesi Türkçeye ""Kendi korkularına köle oldu."" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, kişinin korkularının hayatını ne derece kontrol ettiğini ve bu durumun kişinin yaşamını sınırladığını belirtir."

"""Be a slave to something"" idiom, genellikle bir kişinin bir şeye çaresizce ya da aşırı derecede bağımlı olduğunu belirtir. Gerçek bir kölelik durumunu ifade etmez.

1. Çeviri: Something has control over your life.
Örnek: He has become a slave to his job; he works day and night without taking a break.

2. Çeviri: You are excessively dependent on something.
Örnek: Some people become slaves to technology, unable to function without their smartphones or computers.

3. Çeviri: Being dominated or controlled by something.
Örnek: She is a slave to fashion, always buying the latest designs and brands.

4. Çeviri: Being unable to resist or break away from something.
Örnek: He is a slave to his desires, which prevents him from focusing on his long-term goals.

5. Çeviri: Being heavily influenced by something to the point of obsession.
Örnek: My grandparents were slaves to tradition, dismissing anything new or innovative."

Yorumlar