be a sucker for something phrase ne demek?

 """Be a sucker for something"" ifadesi Türkçeye ""bir şeye zayıf olmak"" veya ""bir şeye aşırı düşkün olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade genellikle, bir kişinin belirli bir şeye karşı direnemeyeceği veya onu reddedemeyeceği duygusal bir zaafı olduğunu belirtmek için kullanılır.


Örnek Kullanım: 

İngilizce: ""I'm a sucker for a good romantic movie.""

Türkçe: ""İyi bir romantik filme zayıfım/aşırı düşkünüm.""


Bu cümlede, kişi mükemmel bir romantik filme karşı duramayacağını veya onu reddedemeyeceğini belirtmektedir."

"""Be a sucker for something"" bir ifade olarak, bir şeye büyük bir zevk veya zayıflık hissettiğiniz anlamına gelir.

1. Example: She's a sucker for romantic comedy movies.
Translation: Romantik komedi filmleri için bir sucker'dır.

2. Example: He's a sucker for chocolate, he just can't resist it.
Translation: Çikolata için bir sucker'dır, ona karşı koyamaz.

3. Example: I'm a sucker for a good book, I could spend hours reading.
Translation: İyi bir kitap için bir sucker'ım, saatlerce okuyabilirim.

4. Example: My brother is a sucker for fast cars, he's always looking at the latest models.
Translation: Kardeşim hızlı arabalar için bir sucker'dır, her zaman en yeni modellere bakar.

5. Example: They are suckers for any kind of adventure sport.
Translation: Her türlü macera sporu için bir sucker'dırlar."

Yorumlar