be a thing idiom ne demek?

 """Be a thing"" tabiri, genellikle bir durum, alışkanlık, trend veya sosyal bir normun varlığını ifade etmekte kullanılır. Türkçe'de bu ifadeye tam olarak karşılık gelen bir deyim olmasa da, farklı bağlamlara göre farklı şekillerde çevrilebilir.


Örneğin: 

- ""Be a thing"" ifadesi bir trendi tarif etmek için kullanıldığında, ""bir moda olmak"" veya ""popüler olmak/aniden popüler hale gelmek"" şeklinde çevirebiliriz. İngilizce bir cümlede ""Is that even a thing?"" olarak geçerse, Türkçeye ""Bu bir moda mı?"", ""Bu popüler mi?"" gibi çevrilebilir.

- Eğer bir davranış kalıbını veya sosyal bir normu açıklarken kullanılıyorsa, ""var olmak"", ""meydana gelmek"" ya da ""gerçekleşmek"" anlamına gelebilir. Örneğin: ""I didn't know that was a thing!"" cümlesi ""Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum!"" şeklinde çevrilebilir.


Çünkü bu ifadenin anlamı genellikle cümledeki bağlama ve söz konusu olan duruma bağlıdır. Genel olarak, ""bir şey olmak"" bir eylemin, olayın veya durumun gerçek, geçerli veya kabul edilir olduğunu onaylama anlamına gelir."

"""Be a thing"" bir İngilizce deyim olup durum, durum, eğilim, modayı ifade eder ve genellikle modern bir olgunun veya bir durumun genel kabul görüp görmediğini anlama veya belirtme yeteneğine sahiptir.

1. Social Media Influencer: ""Sosyal medya etkileyicileri artık 'bir şey' haline geldi."" - Social media influencers are now 'a thing'.
2. Yoga at Work: ""İş yerinde yoga artık 'bir şey'ymiş."" - Yoga at work is now 'a thing'.
3. Remote Work: ""Uzaktan çalışma artık 'bir şey'."" - Remote work is now 'a thing'.
4. Cryptocurrency Investment: ""Kripto para yatırımı artık gerçekten 'bir şey'."" - Cryptocurrency investment is really 'a thing' now.
5. Video Conferencing: ""Video konferansı iş toplantıları artık 'bir şey'."" - Video conferencing for business meetings is now 'a thing'."

Yorumlar