be trapped phrase ne demek ?

 """Be trapped"" ifadesi Türkçeye ""tuzağa düşmek"" veya ""kapana kıstırmak"" olarak çevrilebilir. Genellikle bu ifade, bir kişinin bir durumdan kaçamadığı veya çıkamadığı durumları belirtmek için kullanılır. Hem fiziksel (örneğin, bir odada kilitli kalmak) hem de mecazi (örneğin, bir ilişkide veya işte mutsuz olmak ama çıkış yolu bulamamak) anlamda kullanılabilir.


Örnek kullanımlar:


1. ""He was trapped in a loveless marriage."" - ""O, sevgisiz bir evlilikte tuzağa düşmüştü."" Bu cümlede, kişinin mutsuz bir evlilikte olduğunu ve bundan kurtulamadığını belirtir.


2. ""The hikers were trapped by the snowstorm."" - ""Dağcılar kar fırtınası tarafından tuzağa düşürüldü."" Bu cümlede, fiziksel olarak kişilerin bir durumdan çıkamadıklarını ifade eder.


3. ""She felt trapped in her job."" - ""O, işinde kapana kısılmış hissetti."" Bu cümlede, kişinin iş yerinde huzursuz olduğunu ve başka bir seçeneğinin olmadığını belirtiyor."

"Absolutely, here are five examples of sentences with the phrase ""be trapped"" and their corresponding Turkish translations:

1. ""He was trapped in a twisted piece of wreckage."" 
(O, eğri bir enkaz parçasında sıkışıp kaldı.)

2. ""She felt trapped in her own home.""
(Kendi evinde sıkışıp kalmış hissetti.)

3. ""The miners were trapped underground for two weeks.""
(Madenciler iki hafta boyunca yerin altında sıkışıp kaldılar.)

4. ""The man became trapped in the burning car.""
(Adam, yanan arabada sıkışıp kaldı.)

5. ""Children were trapped in the school during the earthquake.""
(Çocuklar, deprem sırasında okulda sıkışıp kaldılar.)"

Yorumlar