be tucked (away) phrase ne demek ?

 """Be tucked (away)"" ifadesi İngilizce'de bir şeyin büyük oranda gözlerden uzak olduğunu, genellikle ulaşılması zor bir yerde saklandığını belirtmek kullanılır.


İngilizce'de ""be tucked away"" Türkçeye ""gizlenmiş olmak"" veya ""saklanmış olmak"" olarak çevrilebilir. Bu ifade temelde bir şeyin orijinal yerinden veya genel görüş alanından uzakta, genellikle güvenli bir yerde saklandığını ifade eder.


Örneğin: ""The cabin is tucked away in the woods."" (Kabin, ormanın derinliklerine saklıdır.) cümlesi, kabinin ormanın içinde, kolayca bulunamayacak veya görülemeyecek bir yerde olduğunu belirtir.


Anlam ve kullanımı bağlamına göre değişiklik gösterebilir. İfade, hem somut (örneğin bir nesne veya bir yer) hem de soyut (örneğin bir fikir veya duygu) kavramlarla kullanılabilir. Her iki durumda da, ifade genellikle bir şeyin başkalarından gizlendiği veya korunduğu anlamına gelir."

"Sure, ""be tucked (away)"" generally refers to something being safely and neatly put in a certain place. It often indicates a location that is quiet, secluded, or hard to find. Here are five example sentences with translations:

1. ""The old manor was tucked away in the woods."" - ""Eski malikanenin ormanın içinde saklı olduğu."" 

2. ""My grandmother's jewels are tucked away in a safe."" - ""Anneannemin mücevherleri bir kasada saklanıyor.""

3. ""The little town is tucked away in the mountains."" - ""Küçük kasabanın dağların arasında saklı olduğu.""

4. ""Important documents should be tucked away in a secure place."" - ""Önemli belgeler, güvenli bir yerde saklanmalıdır.""

5. ""I found an old painting tucked away in the attic."" - ""Çatı katında saklanmış bir eski resim buldum."""

Yorumlar