be tuned in phrase ne demek ?

 """Be tuned in"" ifadesi Türkçeye genellikle ""uyum sağlamış olmak"", ""aynı dalgada olmak"" veya ""hakim olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, genelde bir konuya, duruma veya kişiye dikkati yoğunlaştırılmış olma durumunu ifade eder. Geleneksel olarak, bir radyo istasyonuna uyum sağlamak anlamına geliyordu, bu da bir istasyonu alabilmek için özel bir frekansta ayar yapmak anlamına geliyordu. Ancak, bu terim zamanla genişlemiş ve bir duruma veya konuya belirli bir odaklanma veya farkındalığı ifade etmeye başlamıştır. 


Örnek kullanım:

""Onun politik tartışmalardaki argümanlarına hepimiz uyum sağlamış durumdayız."" (""We are all tuned in to his arguments in political debates."")

Bu cümleyi Türkçeye çevirirken ""be tuned in"" ifadesini ""uyum sağlamış durumdayız"" olarak kullanmış oluyorum ve burada ifade edilmek istenen, herkesin bu kişinin politik tartışmalardaki argümanlarına dikkat kesildiğidir. Aynı bakış açısına sahip olduklarından ve bu konuda bilgilendiklerinden dolayı, onun tartışmalarının bilincindeler ve anladıkları anlamına gelir."

"""Be tuned in"" ifadesi, genellikle bir konuya, konuşmaya veya duruma dikkatli, ilgili veya duyarlı olmak anlamındadır. Aşağıda bu ifadenin çevirisi ve örneklerini bulabilirsiniz:

1. ""Dikkatli ol""- Hedefler üzerine dikkatli bir şekilde odaklanırken ""She has to be tuned in to achieve her goals.""

2. ""İlgili ol"" - Belirli bir konuya veya durumla ilgilenirken: ""He needs to be tuned in to the current political situation to make an informed vote.""

3. ""Duyarlı ol"" - Bir duruma veya kişiye yönelik duyarlılık sergilerken: ""As a good friend, you have to be tuned in to his feelings.""

4. ""Konsantre ol"" - Specific bir iş üzerinde konsantre olurken: ""To solve this problem you need to be tuned in.""

5. ""Farkında ol"" - Belirli bir durumda meydana gelen olayların farkına varırken: ""She needs to be tuned in to understand the dynamics of the group."""

Yorumlar