be unaccountable to someone/something phrase ne demek ?

 """Be unaccountable to someone/something"" ifadesinin Türkçesi ""birine/bir şeye karşı sorumsuz olmak"" anlamına gelir.


Bu ifade genellikle bir kişi veya grup hakkında kullanılır ve bu kişi ya da grubun eylemleri ya da kararları için başkalarına veya belirli bir şeye karşı sorumluluk taşımadığını belirtir. Bu genellikle yeterli düzeyde denetimin veya dengeleyici gücün olmadığı durumlarda doğrudur.


Örneğin, ""The director is unaccountable to the board"" cümlesi Türkçede ""Direktör, yönetim kuruluna karşı sorumsuzdur"" şeklinde çevrilebilir. Bu cümle genelde direktörün yönetim kurulu karşısında sorumluluk taşımadığı veya yönetim kurulunun direktör üzerinde yeterli kontrole sahip olmadığı anlamına gelir.


Benzer şekilde, ""The government seems to be unaccountable to the public"" cümlesi Türkçede ""Hükümetin halka karşı sorumsuz göründüğü"" şeklinde çevrilebilir. Bu durum genellikle hükümetin eylemleri ve kararları konusunda halkın gerektiği şekilde bilgilendirilmediği veya hükümetin halkın denetiminden muaf olduğu durumlarda ifade edilir. Bu tür durumlar genellikle demokrasinin eksik olduğu veya hükümetin aşırı güçlü olduğu durumlarda görülür."

"1. ""As the CEO, he is unaccountable to the employees and easily avoids their concerns."" - CEO olarak, elemanlara karşı sorumluluğu yoktur ve sorunlarını kolayca önler.
2. ""With the government's trust, the agency found itself unaccountable to the public."" - Hükümetin güveniyle, ajans kendini kamuoyuna karşı sorumsuz buldu.
3. ""It's often said that big corporations are unaccountable to anyone but their shareholders."" - Genellikle büyük şirketlerin sadece hissedarlarına karşı sorumlu olduğu söylenir.
4. ""The private company was unaccountable to the town's residents for the water contamination."" - Özel şirket, su kirliliği konusunda kasaba sakinlerine karşı sorumlu değildi.
5. ""In his role, he acted as if he was unaccountable to the rules and regulations."" - Rolleri gereği, kurallar ve yönetmeliklere karşı sorumsuzmuş gibi davranıyordu."

Yorumlar