be under a cloud idiom ne demek ?

 """Be under a cloud"" ifadesi Türkçeye ""gölgelenmek"", ""gölge altında olmak"" ya da ""kuşku altında olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyim genellikle bir şüphe, suçlama veya skandal sebebiyle bir kişinin itibarının zarar gördüğü durumlar için kullanılır. 'Bulut'un kişinin üzerinde olduğunu hayal edin, o kişinin başına dert olduğunu veya bu kişi üzerinde bir gölge olduğunu anlatır. 


Örneğin, bir şirketin CEO'su hakkında yolsuzluk iddiaları varsa, bu CEO ""be under a cloud"" olabilir yani itibarı zedelenmiştir ve üzerinde bir kuşku bulunmaktadır. 


Bir başka örneği de, bir sporcu doping testinde pozitif çıktıysa ve bu durumun sporcunun kariyerine zarar verme ihtimali varsa, bu durumda sporcunun ""bulut altında"" olduğu söylenebilir. Bu kullanımda, bulut yine olumsuz bir durumu ve bu durumun kişinin üzerinde yarattığı belirsizliği ve gerilimi simgeler."

"""Be under a cloud"" ifadesi genellikle bir kişinin şüphe veya suçlamalarla karşı karşıya olduğu durumu ifade etmek için kullanılır. Aşağıda bu deyimi içeren beş örnek cümle ve onların Türkçe çevirileri bulunmaktadır:

1. ""Ever since the scandal, the politician has been under a cloud."" - Skandaldan beri politikacı bir şüphe altında.
2. ""John had been under a cloud at work ever since he botched that major project."" - John, büyük bir projeyi mahvettiğinden beri iş yerinde bir şüphe altında.
3. ""The company has been under a cloud of suspicion due to its financial irregularities."" - Şirket, mali düzensizlikleri nedeniyle şüphe altında.
4. ""The player has been under a cloud since he was accused of cheating in the game."" - Oyuncu, oyunda hile yapmakla suçlandığından beri bir şüphe altında.
5. ""The actor's reputation has been under a cloud ever since those rumors started to circulate."" - O dedikodular yayılmaya başladığından beri aktörün itibarı bir şüphe altında."

Yorumlar