be a victory for common sense idiom ne demek?

 """Be a victory for common sense"" ifadesi Türkçeye ""sağduyunun zaferi olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade genellikle bir durum karşısında, özellikle tartışmalı veya karmaşık olayları sonuçlandırma biçiminde makul ve sensör düşüncenin galip gelmesi anlamında kullanılır. Pratik anlamda, bu ifade genellikle durumların abartılı, ayrıntılı veya gereksiz şekillerde ele alınmasından ziyade, daha basit, daha açık ve daha doğrudan bir çözümün yaratıldığı veya benimsendiği durumları belirtmek için kullanılır. 


Örnek:

Bir kitap kulübü toplantısında, üyeler hangi kitabı okuyacaklarına karar verememiş olabilirler. Sonunda, bir üye herkese bir kitap seçme ve diğerlerine sunma önerisinde bulunur. Bu basit ve etkili çözüm, diğer üyeler tarafından kabul görür. Bu durumda, Türkçede bu durumu anlatırken ""Sağduyunun zaferi oldu."" şeklinde bir ifade kullanılabilir. Bu örnekte, ""sağduyunun zaferi"" ifadesi, karmaşık bir durumu basitçe çözme yeteneğini ve bu yaklaşımın kabul görüp başarılı olmasını anlatır."

"Bu deyim, genellikle belirli bir durum karşısında mantığın veya pratik düşüncenin zaferi olduğunda kullanılır. Hemen aşağıda ""be a victory for common sense"" idiyomunun anlamını ve çeşitlerini kullanabileceğiniz birkaç örnek cümle bulacaksınız. 

1. ""Finally agreeing to implement more eco-friendly policies in the company turned out to be a victory for common sense."" 
(Sonunda şirkette daha çevre dostu politikalar uygulamaya karar vermek mantığın zaferi olarak ortaya çıktı.)

2. ""Abandoning the out-dated methods seems to be a victory for common sense."" 
(Eski moda metotları terk etmek mantığın zaferi gibi görünüyor.)

3. ""The jury's decision to acquit the man, given the lack of evidence, was a real victory for common sense."" 
(Jürinin kanıt eksikliği göz önüne alınırsa adamı aklamaya karar vermesi, gerçek anlamda mantığın bir zaferiydi.)

4. ""For Angela, choosing to continue her studies rather than working straight out of school, was a victory for common sense."" 
(Angela için, okuldan hemen çıktıktan sonra çalışmak yerine eğitimine devam etme kararı, mantığın bir zaferiydi.)

5. ""The very process of recognizing one's mistakes and working to correct them tends to be a victory for common sense."" 
(Kişinin kendi hatalarını tanıma ve bunları düzeltme çabasının kendisi genellikle mantık zaferi olma eğilimindedir.)"

Yorumlar