belaboured ne demek ?

 """Belaboured"" İngilizce bir kelime olup Türkçeye genellikle ""gereğinden fazla uğraşılan"", ""fazla didinilen"" veya ""aşırı şekilde üzerinde durulan"" olarak çevrilebilir. 


Bu kelimenin İngilizcede iki ana kullanımı vardır. İlk olarak fiziksel bir eylemi belirtmek için kullanılabilir ve bu durumda genellikle ""bir şeyi aşırıya kaçarak (gereğinden fazla) yapmak"" anlamına gelir. Örneğin, bir konuşmacı bir noktayı tekrar tekrar vurguladığında, o noktanın 'belaboured' olduğu söylenebilir. 


İkinci olarak, daha soyut bir bağlamda kullanılabilir. Bu durumda genellikle bir fikir, konu veya nokta üzerinde gereğinden fazla durulduğunda kullanılır. Örneğin, bir yazarın bir konuyu gereğinden fazla tartışması durumunda, bu konunun 'belaboured' olduğunu söyleyebiliriz.


Örnek cümle: 

The writer belaboured the point about the economy throughout the entire novel. 

( Yazar, tüm roman boyunca ekonomi hakkındaki noktayı aşırı derecede tartıştı.)

Bu cümlede, ""belaboured"" kelimesi, yazarın ekonomi hakkında aşırı derecede ve gereğinden fazla tartışma yaptığı anlamına gelmektedir."

"""Belaboured"" (veya Amerikan İngilizcesi'nde ""belabored"") kelimesi, bir noktanın aşırı derecede açıklanmış, vurgulanmış veya ağırlık verilmiş olmasını ifade eder. Aşağıda belaboured kelimesinin İngilizce çevirileri ve örnek cümleler bulunmaktadır:

1. Overemphasized - ""The teacher overemphasized the importance of homework, it felt belaboured.""

2. Stressed excessively - ""He had belaboured the point so many times, everyone was tired of hearing it.""

3. Overexplained - ""The concept was simple, but the speaker belaboured it with too many examples.""

4. Laboured - ""Her speech was so belaboured it was clear she was trying to fill time.""

5. Overworked - ""His argument was belaboured to the point of being overworked and it lost its impact."""

Yorumlar