belching ne demek ?

 """Belching"" kelimesi Türkçeye ""geğirmek"" veya ""öğürmek"" olarak çevrilebilir.


Kullanımı:


""Belching"" genellikle midedeki hava veya gazın ağızdan çıkmasını ifade eder. Yemek yedikten sonra veya bir içecek içtikten sonra belching meydana gelebilir, özellikle gazlı içecekler tüketildiğinde bu daha sık olur. Bu tür bir geğirme genellikle rahatsızlık hissini azaltır.


Buna ek olarak, ""belching"" bazen mide rahatsızlıkları veya gastrointestinal sorunlarla ilişkilendirilir. Kusma hissi olmadan gastrik reflü veya ülser gibi durumları tarif etmek için kullanılabilir. 


Örnek kullanımlar:


1. ""I couldn't stop belching after drinking the soda."" - ""Sodayı içtikten sonra geğirmeyi durduramadım.""

2. ""Her belching was so loud that everyone at the table heard it."" - ""Onun geğirmesi o kadar yüksekti ki masadaki herkes duyabildi.""

3. ""Excessive belching might be a sign of gastric issues."" - ""Aşırı geğirme, mide sorunlarının bir işareti olabilir."""

"""Belching"" İngilizcede ""geğirmek"" anlamına gelir ve genellikle yemek yedikten sonra veya havayı yutarak mideden gaz çıkarırken kullanılır. İşte bu kelimenin çevirisiyle beş örnek cümle:

1. ""After drinking soda, he started belching"" - Soda içtikten sonra geğirmeye başladı.
2. ""Belching in public is considered bad manners."" - Kamuoyunda geğirmek kötü adab olarak kabul edilir.
3. ""To stop belching, you should eat more slowly."" - Geğirmeyi bırakmak için daha yavaş yemelisin.
4. ""The doctor asked if he often experiences belching."" - Doktor, sık sık geğirme yaşayıp yaşamadığını sordu.
5. ""Loud belching can be embarrassing."" - Yüksek sesle geğirmek utanç verici olabilir.

Belching kelimesinin haricinde, ""burping"" kelimesi de kullanılabilir ve aynı anlama gelir."

Yorumlar