belfry ne demek ?

 """Belfry"" Türkçede ""çan kulesi"" anlamına gelir. Genellikle kilise, katedral gibi dini yapılar ile kale veya kule şeklindeki binaların üst kısmında yer alır. İçerisinde bir veya birden fazla çan bulunur ve bu çanlar, belirli zamanlarda veya özel durumlar (örn. ayin zamanı, alarm durumu vb.) için çalınabilir. ""Belfry"" kelimesi genellikle mimari ve dini bağlamlarda kullanılır.


Örnek cümle: ""He heard the distant ringing from the belfry."" 

Türkçeye çeviri: ""O, çan kulesinden gelen uzak çan seslerini duydu."" 


Bu cümlede ""belfry"", belirli bir mesafeden duyulan çan sesinin kaynağını belirtmek için kullanılıyor, bu da genellikle bir kilise veya benzeri bir yapıda olacaktır."

"""Belfry"" kelimesi Türkçede genellikle ""Çan Kulesi"" anlamına gelir. Aşağıda bu kelimeyi içeren birkaç İngilizce örnek cümle ve çevirileri bulunmaktadır.

1. He heard the tolling of the bell in the belfry. 
(Çan kulesindeki çanın çalmasını duydu.)

2. The old cathedral has a belfry that houses six large bells.
(Eski katedralin altı büyük çanın bulunduğu bir çan kulesi var.)

3. The belfry was damaged during the storm.
(Çan kulesi fırtına sırasında hasar gördü.)

4. The pigeons made their nests in the belfry.
(Güvercinler yuvalarını çan kulesine yaptılar.)

5. We climbed to the top of the belfry to enjoy the view.
(Manzaranın tadını çıkarmak için çan kulesinin tepesine çıktık.)"

Yorumlar