believably ne demek ?

 """Believably"" kelimesi İngilizce'de ""inanılır bir şekilde"" veya ""inandırıcı şekilde"" anlamına gelir. Türkçe'ye genellikle bu şekilde çevrilir. 


Bu kelime, bir durumun, hikayenin veya bir kişinin hareketlerinin gerçekçi ve ikna edici olduğunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle, bir şüphe veya şaşkınlık olmadan kabul edilebilecek bir durumu tanımlamak için kullanılır.


Örneğin, ""He told his story so believably that everyone trusted him."" (""Öyküsünü öyle inandırıcı bir şekilde anlattı ki herkes ona güvendi."") ifadesinde, kelime kişinin hikayesini anlatma şeklinin ikna edici ve gerçekçi olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.


""Basketball player performed his moves believably in the match."" (""Basketbol oyuncusu hareketlerini maçta inandırıcı bir şekilde gerçekleştirdi."") cümlesinde, oyuncunun hareketlerinin oldukça gerçekçi ve ikna edici olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda, ""believably"" kelimesi durumun tahmin edilebilir ve inanılabilir olduğunu belirtmektedir."

"1) Believably - İnanılır bir şekilde

Örnek Cümle: He explained it so clearly and intelligently that it was believably true. 
(Türkçe: O, bunu o kadar net ve zekice açıkladı ki inanılır derece doğruydu.)

2) Credibly - Güvenilir bir şekilde

Örnek Cümle: Given his background in the field, he could believably discuss the topic.
(Türkçe: Alanındaki geçmişi göz önüne alındığında, konuyu güvenilir bir şekilde tartışabilir.)

3) Plausibly - Makul bir şekilde

Örnek Cümle: The suspect could believably explain where he was at the time of the crime.
(Türkçe: Şüpheli, suçun işlendiği sırada nerede olduğunu makul bir şekilde açıklayabilirdi.)

4) Convincingly - İkna edici bir şekilde

Örnek Cümle: Through her research and data, she believably presented her case.
(Türkçe: Araştırmaları ve verileri aracılığıyla, o durumunu ikna edici bir şekilde sundu.)

5) Authentically - Otantik bir şekilde

Örnek Cümle: The artist was able to believably recreate the style of the famous painting.
(Türkçe: Sanatçı, ünlü resmin stilini otantik bir şekilde yeniden oluşturabildi.)"

Yorumlar