believe something when you see it idiom ne demek ?

 """Believe something when you see it"" idiyom Türkçe'de ""Gözünle görürsen inanırsın"" veya ""Görmeden inanmam"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir durumun ya da olayın doğruluğunu gözle görüp tanıklık etmeden inanmayan veya kabul etmeyen kişilerle ilgili durumlarda kullanılır. Genellikle bir şüphe veya inançsızlık hali ifade eder.


Örneğin, eğer bir kişi, arkadaşının otomobili tamir etme yeteneği konusunda şüpheciyse ve arkadaşı ""Arabamı tamir edebilirim"" dediğinde, kişi ""Believe something when I see it"" (Görmeden inanmam) diye yanıt verebilir. Bu, kişinin arkadaşının iddiasını gözle görene kadar inanmayacağı anlamına gelir.


Bu deyim, ayrıca sık sık beklenmeyen veya olası olmayan durumlarla ilgili durumlarda da kullanılır. Örneğin, ""They said they're going to get married next month, but I'll believe it when I see it,"" (Onlar gelecek ay evleneceklerini söyledi ama ben görmeden inanmam.) Bu cümlede, konuşmacı, söz konusu çiftin aslında evleneceği fikrine şüpheyle yaklaşmaktadır."

"Elbette, ""believe something when you see it"" İngilizce bir deyimdir ve genellikle bir şeyi ancak gözlerinizle gördüğünüzde inanacağınızı ifade eder. İşte bu deyimin çeşitli kullanımlarıyla beş örnek cümle:

1. ""You said you cleaned your room, but I'll believe it when I see it."" (Odani temizlediğini söyledin, ama onu gördüğümde inanacağım.)
2. ""He claims he will score the winning goal in the game, but I'll believe it when I see it."" (Oyunun galibiyet golünü atacağını iddia ediyor, ama onu gördüğümde inanacağım.)
3. ""She asserts she has given up smoking. However, I'll believe it when I see it."" (Sigarayı bıraktığını iddia ediyor. Ancak, bunu gördüğümde inanacağım.)
4. ""John says he's going to be more responsible with his money, but I'll believe it when I see it."" (John, parasıyla daha sorumlu olacağını söylüyor, ama onu gördüğümde inanacağım.)
5. ""They say the construction on the highway will be done by next month. I'll believe it when I see it."" (Otoyoldaki inşaatın gelecek ay tamamlanacağını söylüyorlar. Bunu gördüğümde inanacağım.)"

Yorumlar