believing ne demek ?

 """Believing"" kelimesi Türkçeye genellikle ""inanan"" ya da ""inandığımız"" olarak çevrilebilir ve bir inanç durumunu ifade eder. 


1. Bir şeye veya birine inanma hali: ""Believing"" kelimesi genellikle bir kişinin belirli bir şeye veya birine olan inancını ifade eder. Örneğin, ""I am a believing Christian"" (Ben inanan bir Hristiyanım) cümlesinde, ""believing"" kelimesi kişinin Hristiyan olduğunu ve Hristiyanlık inançlarını kabul ettiğini belirtir. 


2. Duygusal veya dini inançları belirten bir sıfat olarak: ""Believing"" kelimesi, bir kişinin belirli bir dini veya duygusal inanca sahip olduğunu ifade eden bir sıfat olarak kullanılabilir. Örneğin, ""She is a believing Muslim"" (O, inanan bir Müslümandır) cümlesinde, ""believing"" kelimesi kişinin Müslüman olduğunu ve İslam inançlarını kabul ettiğini belirtir.


3. İnanç eylemi anlamını belirten bir fiil olarak da ""believing"" kelimesi kullanılabilir. Örneğin, ""Believing in yourself is the first step to success"" (Kendine inanmak başarının ilk adımıdır) cümlesi bu tür bir kullanıma örnektir.


Unutmayın ki bağlama göre ""believing"" kelimesinin Türkçe'deki anlamı değişebilir. İngilizcede fiil ile birlikte zaman zarfı olarak kullanıldığında genellikle ""-dığını inanmak"" şeklinde çevrilir ve bu da eylemin sürekliliğine vurgu yapar. Şu örneği düşünün: ""She stopped believing in fairy tales"" (O, masallara inanmayı bıraktı) veya ""He lied about believing in Santa"" (O, Noel Baba'ya inandığını yalan söyledi)."

"""Believing"" kelimesinin İngilizce'deki anlamı ""inanma"" veya ""inanmak""tır. Bu kelimeyi kullanarak oluşturulmuş bazı örnek cümleler - ve bunların Türkçe çevirileri - aşağıdadır:

1. He is believing in the power of positive thinking. 
(O, pozitif düşünme gücüne inanıyor.)

2. Susie keeps believing that she will pass the exam.
(Susie, sınavı geçeceğine inanmaya devam ediyor.)

3. Despite the challenges, they are still believing in their dreams. 
(Meydan okumalara rağmen, hala hayallerine inanıyorlar.)

4. ""Believing in yourself is the first step to success,"" she said.
(""Kendine inanmak başarının ilk adımıdır,"" dedi.)

5. Instead of doubting, start believing. 
(Şüphe etmek yerine, inanmaya başla.)"

Yorumlar