belittle ne demek ?

 """Belittle"" İngilizce bir kelime olup Türkçeye ""küçümsemek"", ""hafife almak"" veya ""önemsiz göstermek"" olarak çevrilebilir.


1. ""Küçümsemek"" kullanımı: ""Belittle"" kelimesi, bir kişi veya durumu değersiz veya önemsiz olarak gösterme amacıyla kullanılabilir. Bu kontekstte, bir kişinin başarılarını, yeteneklerini veya yeteneklerini azaltmaya, kötülemeye veya küçümsemeye çalıştığını ifade eder. Örneğin, ""He always belittles my achievements"" (O her zaman başarılarımı küçümsüyor) cümlesi gibi.


2. ""Hafife Almak"" kullanımı: ""Belittle"" kelimesi ayrıca bir durumun veya problemin ciddiyetini azaltmak veya hafife almak anlamına da gelebilir. Bir kişi, belirli bir işin, problemin veya durumun zorluğunu azaltmak için ""belittle"" kelimesini kullanabilir. Örneğin, ""You shouldn't belittle the importance of good nutrition"" (İyi beslenmenin önemini hafife almamalısın) cümlesi gibi.


3. ""Önemsiz Göstermek"" Kullanımı: ""Belittle"" kelimesi, bir şeyi veya birini önemsiz veya değersiz olarak göstermek anlamına da gelebilir. Bu, genellikle bir durumu, bir kişiyi veya bir eylemi küçümsemek veya önemsizleştirmek isteyen bir kişi tarafından kullanılır. Örneğin, ""She belittled the efforts of her team"" (O, ekibinin çabalarını önemsiz gösterdi) cümlesi gibi."

"""Belittle"" birisini küçümsemek, aşağılamak anlamına gelir. Bu kelimenin farklı kullanımları ve örnek cümlelerini aşağıda bulabilirsiniz:

1. Underestimate: They tend to belittle their own efforts. (Kendi çabalarını genellikle küçümsüyorlar.)

2. Disparage: He often belittles his wife's achievements. (Çoğunlukla karısının başarılarını küçümsüyor.)

3. Minimize: It's not good to belittle the importance of education. (Eğitimin önemini küçümsemek iyi değildir.)

4. Decry: She belittled his decision to enter politics. (Onun politikaya giriş kararını küçümsedi.)

5. Downgrade: Never belittle the work of others. (Başkalarının işini hiçbir zaman küçümseme.) 

Bu kelimenin kullanılması lafın gelişi veya hakaret içerir. Yani genellikle olumsuz bir durumu ifade eder."

Yorumlar