bell curve ne demek ?

 "Bell curve" İngilizce bir terim olup Türkçeye "çan eğrisi" olarak çevrilir. İstatistik biliminde oldukça sık kullanılan bu terim, bir veri kümesinin normal dağılım gösterdiğini belirtir. Çan eğrisi, verilerin çoğunun ortalama etrafında toplandığı ve daha sonra ortalama değerden uzaklaştıkça değerlerin seyrek olduğu bir dağılımı temsil eder. Bu tip bir dağılım genelde fiziksel ve sosyal bilimlerde gözlemlenen doğal süreçleri tasvir etmek için kullanılır. Eğri ismini, çizdiğinizde bir çan formunu andırır şekli sebebiyle almıştır. Ayrıca bu tipte bir dağılımda ortalama, medyan ve mod değerleri aynıdır.

"1) ""Bell Curve"" :
- Example Sentence: ""As a psychology student, it's crucial to understand the concept of the bell curve when assessing distributions of scores.""

2) ""Gaussian Distribution"" :
- Example Sentence: ""The Gaussian distribution, also known as the bell curve, is used exhaustively in statistics.""

3) ""Normal Distribution"" :
- Example Sentence: ""Many natural phenomena follow a normal distribution, which resembles a bell curve diagram.""

4) ""Gaussian Curve"" :
- Example Sentence: ""The height and weight of a population often exhibit a Gaussian curve, or a bell curve.""

5) ""Normal Curve"":
- Example Sentence: ""If a dataset is perfectly balanced on both sides, it will create a normal curve, often called a bell curve."""

Yorumlar