bell jar ne demek ?

 """Bell jar"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""kubbe şeklinde cam kavanoz"" ya da sadece ""kubbe""dir. İki genel kullanım şeklidir;


1) Bilim: Bilim deneylerinde ve laboratuvarlarda sıklıkla kullanılır. Bell jar genellikle bir vakum haznesi olarak kullanılır. Vakum yaratmak için bell jar'ın içindeki havanın emilmesiyle çalışır. Bu sayede içerindeki madde veya bileşiğin sıcaklık, basınç gibi özelliklerindeki değişiklikleri gözlemler.


2) Edebiyat: Bell jar ayrıca Amerikalı yazar Sylvia Plath'ın 1963'te yayınladığı ""The Bell Jar"" (Cam Kubbe) adlı otobiyografik romanın adıdır. Bu kitapta, bell jar, romanın ana karakteri Esther Greenwood'ın ruh halinin ve depresyonunun bir simgesi olarak kullanılır. Burada kavanoz, Esther'in çevresini, dünyayı gözlemlediği, ama bir türlü içine giremediği, toplumla etkileşime geçemediği bir engel olarak betimlenir."

"""Bell"" kelimesi İngilizce'de çeşitli anlamlar taşır ve genelde çan veya zil anlamı taşır. 

1) Bell (Çan): 
Örnek - Every Sunday, the church bell rings at 9 am. 
(Türkçesi: Her Pazar, kilise çanı saat 9’da çalar.)

2) Bell (Zil):
Örnek - I pushed the door bell but there was no answer. 
(Türkçesi: Kapı zilini çaldım fakat kimse cevap vermedi.)

Kafe veya restoranlarda ""bell"" kelimesi servis zili anlamına da gelebilir.

3) Service Bell (Servis Zili):
Örnek - She rang the service bell to get the waiter's attention. 
(Türkçesi: Garsonun dikkatini çekmek için servis zilini çaldı.)

Cebir ya da olasılık derslerindeki ""bell curve"" ifadesi ise ""normal dağılım eğrisi""ni ifade eder.

4) Bell Curve (Normal Dağılım Eğrisi):
Örnek - Most of the students' scores fall within the bell curve.
(Türkçe: Öğrencilerin çoğunun notları normal dağılım eğrisi içerisine düşer)

Son olarak, ""to bell the cat"" diye bir deyim vardır ki, ""risk almak"" anlamına gelir.

5) To Bell the Cat (Risk almak):
Örnek - Everyone is afraid, no one wants to bell the cat. 
(Türkçe: Herkes korkuyor, kimse risk almak istemiyor.)"

Yorumlar