bellicosity ne demek ?

 """Bellicosity"" İngilizce'de ""savaşçılık"", ""kavgacılık"" veya ""saldırganlık"" anlamına gelir. Türkçeye genellikle ""kavgacı"" ya da ""savaşçı"" şeklinde çevrilebilir.


Bellicosity kelimesi genellikle bir kişi, grup veya ülkenin savaşa veya çatışmaya karşı gösterdiği istekli ve saldırgan tutumu tanımlamak için kullanılır. Bu kelime genellikle politika ve uluslararası ilişkiler bağlamında kullanılsa da, aynı zamanda kişisel ilişkiler veya karakter analizleri hakkında konuşurken de kullanılabilir.


Örneğin, ""The politician's bellicosity has scared many voters away"" (Politikacının savaşçılığı birçok seçmeni korkuttu.) cümlesi, politikacının saldırgan ve kavga etmeye istekli tutumunun birçok seçmeni tedirgin ettiğini ifade eder. Bu cümlede, bellicosity kelimesi olumsuz bir durumu tanımlar.


Bir diğer örnekte, ""The bellicosity of the country has caused international concern"" (Ülkenin savaşçı tutumu uluslararası endişeye sebep oldu.) cümlesi, bir ülkenin saldırgan tutumunun uluslararası düzeyde endişe yarattığını ifade eder. Bu durumda, 'bellicosity' kelimesi bir ülkenin savaşı başlatmaya veya sürdürmeye istekli olan politikasına işaret eder. Bu tür bir tutum genellikle uluslararası topluluk için olumsuz durumları ifade eder. 


Bu nedenle, 'bellicosity' kelimesi genellikle olumsuz bir anlam taşır ve saldırganlık, savaşçılık ve çatışmaya karşı isteklilik durumlarını ifade eder."

"""Bellicosity"" çeviri olarak ""kavgacılık"", ""savaşçılık"", ""agresiflik"", ""saldırganlık"" ve ""mücadeleci olma"" anlamına gelir. İşte size bellicosity kelimesi ile ilgili birkaç örnek cümle:

1. Kavgacılık (Bellicosity)
- His bellicosity caused him to have few friends. / Onun kavgacılığı, onun az arkadaşı olmasına neden oldu.

2. Savaşçılık (Warlike nature)
- The country's bellicosity alarm the neighboring countries. / Ülkenin savaşçılığı komşu ülkeleri endişelendirdi.

3. Agresiflik (Aggressiveness)
- His bellicosity in the meeting was uncalled for. / Toplantıdaki agresifliği gereksizdi.

4. Saldırganlık (Belligerence)
- The bellicosity shown by the opposing team intimidated us. / Karşı takımın gösterdiği saldırganlık bizi korkuttu.

5. Mücadeleci olma (Combativeness)
- The bellicosity he displayed in the competition impressed everyone. / Yarışmada gösterdiği mücadeleci hali herkesi etkiledi.

Bu cümlelerdeki ""bellicosity"" kelimesi, değişken duygusal veya fiziksel yönleri ifade eder. Bunu daha anlaşılır hale getirecek başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bana bildirin!"

Yorumlar