belly dance ne demek ?

 """Belly dance"" teriminin Türkçe karşılığı ""göbek dansı"" anlamına gelir.


""Göbek Dansı"", özellikle Orta Doğu, Akdeniz ve Balkanlar'da yaygın olan, bel ve karın bölgesinin zıt yönlere hareket ettiği bir dans türüdür. Genellikle bu dans türünde dokuması, bel hareketleri, kalça hareketleri ve belirli el ve kol hareketleri gibi durumları vurgulayan belirli bir elbise veya kostüm giyilir.


""Belly dance"" terimi, genellikle bir aktivite veya gösteri olarak dansın bu formunu tanımlar. Örnek cümleler:


1) She is learning belly dance. (O, göbek dansı öğreniyor.)

2) The highlight of the evening was the belly dance performance. (Akşamın en önemli bölümü göbek dansı performansıydı.)


""Belly dance"" aynı zamanda spesifik bir dans tekniklerini, müzikleri ve kostümleri belirtmek için de kullanılır. Bu dans türü genellikle kadınlar tarafından icra edilir ve kadınların fiziksel, ruhsal ve duygusal ifadesine izin verdiği söylenir."

"Certainly, here are five sentences in English related to belly dance.

1. ""She is practicing belly dance to improve her flexibility."" (O, esnekliğini artırmak için belly dance çalışıyor.)
2. ""The belly dance performance at the festival was mesmerizing."" (Festivaldeki belly dance performansı büyüleyiciydi.)
3. ""I'm taking belly dance classes every Saturday."" (Her Cumartesi belly dance derslerine katılıyorum.)
4. ""The rhythm of the music is perfect for belly dancing."" (Müziğin ritmi, belly dancing için mükemmel.) 
5. ""She wants to learn belly dance as a form of self-expression."" (O, kendini ifade etme biçimi olarak belly dance öğrenmek istiyor.)"

Yorumlar