bellyache ne demek ?

 """Bellyache"" kelimesi İngilizce'de Türkçe'ye ""karın ağrısı"" şeklinde çevrilebilir. 


Bununla birlikte, bellyache kelimesi hem daha doğrudan bir anlamda (yani mide veya karın ağrısı) hem de figuratif bir anlamda (yani bir şey hakkında sürekli şikayet etme) iki farklı şekilde kullanılabilir.


Doğrudan anlamı en yaygın olarak kullanılanıdır ve bir kişinin karın ağrısı deneyiminden söz ederken genellikle bu kullanılır.


Figüratif anlamda, bu kelimenin kullanımı genellikle birisinin belirli bir konu üzerinde sürekli olarak şikayet etmesine veya naralar atmasına atıfta bulunur. Bu tür bir kullanım genellikle aşağılayıcı bir ton taşıyabilir ve kişinin o konuda çok fazla şikayet ettiğini önerir.


Örneğin:

""Do you have a bellyache?"" (""Karın ağrın mı var?"")

""Stop bellyaching about your work!"" (""İşin hakkında sürekli şikayet etmeyi kes."")"

"1. Bellyache
-""I have a bellyache because I ate too much fast food."" (Hızlı yiyecek yediğim için karnım ağrıyor.)
-""My brother is complaining about a severe bellyache."" (Kardeşim ciddi bir karın ağrısı hakkında şikayet ediyor.)

2. Stomachache
-""She didn't go to school because of her stomachache."" (Karnı ağrıdığı için okula gitmedi.)
-""I think I have a stomachache from the sea food."" (Deniz ürünlerinden dolayı sanırım karın ağrım var.)

3. Abdominal pain
-""He was hospitalized due to severe abdominal pain."" (Şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.)
-""Abdominal pain can be a symptom of many illnesses."" (Karın ağrısı birçok hastalığın belirtisi olabilir.)

4. Stomach pain
-""Stomach pain kept me awake all night."" (Karın ağrısı tüm gece beni uyanık tuttu.)
-""Mom says I should avoid spicy foods because they can cause stomach pain."" (Anne, baharatlı yiyeceklerden kaçınmamı söylüyor çünkü karın ağrısına neden olabilirler.)

5. Tummy ache
-""My son often fakes a tummy ache to avoid going to school."" (Oğlum sık sık okula gitmekten kaçınmak için karın ağrısına taklit yapar.)
-""She has a tummy ache, probably because she ate too much candy."" (Karnı ağrıyor, muhtemelen çok fazla şekerli yiyecek yediği için.)"

Yorumlar