bellyached ne demek ?

 """Bellyache"" kelimesi İngilizceden Türkçeye ""karın ağrısı çekmek"" veya ""serzenişte bulunmak, yakınmak"" şeklinde çevrilebilir. Ancak ""bellyached"" kelimesi, ""bellyache"" kelimesinin geçmiş zaman hâlidir. Bu yüzden kelimenin Türkçesi ""karın ağrısı çekti"" veya ""serzenişte bulundu, yakındı"" olabilir.


1. Spesifik bir ağrı türünü tanımlayan tıbbi bir terim olan ""bellyache"", karın ağrısını ifade eder. Çocukların genellikle karın ağrılarını tarif etmek için kullandığı bir terimdir. Örneğin; ""After eating too much candy, the child bellyached."" Türkçeye ""Çocuk çok fazla şekerli yiyecek yedikten sonra karın ağrısı çekti."" şeklinde çevrilebilir.


2. Diğer yandan, ""bellyache"" kelimesi argo bir ifade olarak da kullanılır ve bir konuda sürekli yakınan veya şikayet eden kişiyi tarif etmek için kullanılır. Örneğin; ""He always bellyached about the weather."" Türkçeye ""O, her zaman hava durumu hakkında yakındı."" şeklinde çevrilebilir. Burada yakınma anlamına gelen ""bellyache"" kelimesi kullanılmıştır ve ""bellyached"" (yakınan, serzenişte bulunan) kişiye odaklanmıştır."

"""Bellyache"" İngilizce'de bir baş ağrısı değil, karın ağrısı anlamına gelir; aynı zamanda figüratif bir anlamda şikayet etmek anlamına gelir. İşte örnek cümleler:

1. Literal Anlamı: Karın ağrısı
- Çocuğum, akşam yemeğinden sonra bellyache yani karın ağrısı şikayeti vardı. (My child had a bellyache after dinner.)

2. Figüratif Anlamı: Şikayet etmek
- Çalışma arkadaşı sürekli bir şeyler hakkında bellyache yapıyor, yani sürekli şikayet ediyor. (My coworker always bellyaches about something.)

3. Literal Anlam:
- Dün geceden beri sürekli bellyache, yani karın ağrısı çekiyorum. (I have been having a bellyache since last night.)

4. Figüratif Anlam:
- Kocam sürekli olarak iş hakkında bellyache yapar, yani sürekli şikayet eder. (My husband always bellyaches about his job.)

5. Literal Anlam:
- Eve döndüğünde oğlum midesinde bir bellyache'den yani karın ağrısından şikayetçiydi. (When we got home, my son was complaining of a bellyache.)

Not: ""Bellyache"" kelimesi genellikle İngilizce konuşulan yerlerde dilbilgisi ve dil pratiği açısından daha yaygın bir şekilde figüratif bir anlamda kullanılır - ""şikayet etmek"" anlamında."

Yorumlar