bellyaching ne demek ?

 """Bellyaching"" kelimesi İngilizceden Türkçe'ye ""şikayet etme"" ya da ""sızlanma"" olarak çevrilebilir. Temel kullanımı, bir durum veya kişi hakkında sürekli olarak negatif şekilde konuşmak ve yakınmak anlamına gelir. Genellikle, bu kelime abartılı derecede veya gereksiz yere şikayette bulunan kişilere karşı kullanılır.


Örneğin: ""He's always bellyaching about the weather."" cümlesi ""O, her zaman hava durumu hakkında sızlanıyor."" olarak Türkçe'ye çevrilebilir.


Ayrıca, ""bellyaching"" kelimesi bazen sözlük dışı bir kullanım olarak karın ağrısını tanımlamak için de kullanılabilir. Bu kullanım, daha çok İngilizcenin Amerikan versiyonunda görülür.


Örneğin: ""I've got such a bellyache."" cümlesi ""Karın ağrım çok kötü."" olarak Türkçe'ye çevrilebilir. 


Ancak bu ikinci kullanım yaygın değildir ve genellikle ""bellyache"" olarak karın ağrısını ifade ederken kullanılır. ""Bellyaching"" daha çok mecazi anlamda şikayet etme; sızlanma anlamında kullanılır."

"""Bellyaching"" kelimesi sürekli şikayet etmek, yakınmak anlamına gelir. Aşağıda kelimeyi kullanarak birkaç örnek cümle verilmiştir:

1. Stop bellyaching about your job. (İşin hakkında sürekli şikayet etmeyi bırak.)
2. He spent the whole day bellyaching about the food. (Bütün günü yemeği hakkında yakınarak geçirdi.)
3. She is always bellyaching about the weather. (O, hava hakkında sürekli yakınıyor.)
4. I wish they would quit bellyaching about the service. (Servis üzerine yakınmalarını bırakmalarını dilerim.)
5. There's no point in bellyaching about your homework. (Ödevin hakkında yakınmanın hiçbir anlamı yok.)"

Yorumlar