belong ne demek ?

 """Belong"" kelimesi İngilizceden Türkçeye ""ait olmak"" ya da ""bir yere ait olmak"" şeklinde çevrilebilir.


1. Kişisel Sahiplik: ""Belong"" kelimesini birine veya bir şeye aidiyeti ifade etmek için kullanabiliriz. Eğer bir eşyanın kime ait olduğunu belirtmek istiyorsak, ""belong"" kelimesini kullanırız. Örneğin; ""This pen belongs to me"" (Bu kalem bana ait) ya da ""This house belongs to my parents"" (Bu ev benim aileme ait).


2. Grup Aidiyeti: ""Belong"" kelimesini bir grup veya toplulukla bağlantı kurma anlamında da kullanabiliriz. Eğer bir kişinin bir gruba veya topluluğa aidiyetini belirtmek istiyorsak, ""belong"" kelimesini kullanırız. Mesela, ""I belong to the chess club"" (Ben satranç kulübüne üyeyim) veya ""She belongs to a rich family"" (O, zengin bir aileye ait) ifadelerinde olduğu gibi.


3. Coğrafi Aidiyet: ""Belong"" kelimesini bir yerin bir ülke ya da bölgeye aidiyetini belirtmek için de kullanabiliriz. Mesela, ""Hawaii belongs to the USA"" (Hawaii, ABD'ye ait) ifadesinde olduğu gibi.


Dil bilgisel açıdan bakıldığında, ""belong"" genellikle ""to"" edatı ile birlikte kullanılır. Niteliksel ya da durum bildiren sıfatlarla (""he is happy"", ""it is red"" gibi) aynı türden bir fiil değildir, yani ""belong"" öznesinin durumunu belirtmez, onun bir gruba ya da birine ait olduğunu belirtir. Yani, ""The book is belong to me"" yanlış, ""The book belongs to me"" doğru bir kullanımdır."

"Tabii ki, burada ""belong"" kelimesinin 5 farklı kullanımı ve bunların Türkçeye çevirileri:

1. This book belongs to me.
- Bu kitap bana ait.

2. You don’t belong in this club.
- Senin bu kulüpte yeri yok.

3. All these pictures belong together.
- Tüm bu resimler birbirine ait.

4. The decision belongs to the manager.
- Karar, yöneticiye ait. 

5. She feels she belongs in the theater.
- Tiyatronun kendine ait hissediyor."

Yorumlar