belongings ne demek ?

 """Belongings"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""kişisel eşyalar"" ya da ""eşyalar""dir. 


""Belongings"" kelimesi bir kişinin sahip olduğu nesneleri, mülkiyettedeki her tür varlığı, özellikle taşınabilir özel eşyaları ifade eder. Genellikle evde, işyerinde veya bir kişiyle seyahat ederken bulunan nesneleri tanımlamak için kullanılır.


Örneğin;

1. I packed my belongings and moved to a new city. (Eşyalarımı topladım ve yeni bir şehre taşındım.)

2. He lost all his belongings in the fire. (Yangında tüm eşyalarını kaybetti.)

3. Please keep your belongings with you at all times. (Lütfen eşyalarınızı her zaman yanınızda bulundurun.) 


Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi belongings kelimesi genellikle bir kişinin kişisel mülkünü, özellikle de taşınabilir eşyalarını tanımlar."

"""Belongings"" kelimesi Türkçeye genellikle ""kişisel eşyalar"" veya ""mallar"" olarak çevrilir. 

1. **Personal items:** A robbery was reported, and several personal items were missing. (Bir hırsızlık rapor edildi ve birkaç kişisel eşya kayıptı.)
2. **Posessions:** He sold all his possessions and moved to a different country. (Tüm mallarını sattı ve farklı bir ülkeye taşındı.)
3. **Stuff:** I left my stuff at the party, I need to go back and get it. (Eşyalarımı partide bıraktım, geri dönüp almalıyım.)
4. **Goods:** The goods in the suitcase were seized at the border. (Bavuldaki mallar sınırdan geçirilirken el konuldu.)
5. **Effects:** The fire destroyed all his worldly effects. (Yangın, tüm dünyevi eşyalarını yok etti.)"

Yorumlar