beloved ne demek ?

 """Beloved"" kelimesi Türkçeye ""sevgili"" ya da ""sevilen"" olarak çevrilebilir. Bir kişiyi tanımlarken kullanılır ve bu kişiye duyulan yoğun ve derin sevgiyi ifade eder. ""Beloved"" kelimesi genellikle romantik ya da aile içi ilişkilerde kullanılır. 


Örneklendiğimizde:


1) Beloved as an adjective: E.g., ""She is my beloved wife."" - ""O, sevgili eşim."" Bu cümlede ""beloved"" kelimesi bir sıfat olarak kullanılmıştır ve eşe duyulan derin sevgiyi belirtmek için kullanılır.


2) Beloved as a noun: E.g., ""He is her beloved."" - ""O, onun sevgilisi."" Bu cümlede ""beloved"" bir isim olarak kullanılmış ve duygusal bir ilişkideki başka bir kişiye duyulan derin sevgiyi belirtmek için kullanılır. 


3) In literature or poetry, ""beloved"" is often used with a more poetic tone to represent a loved one. E.g., ""To my beloved, I write this letter."" - ""Sevgilime, bu mektubu yazıyorum."" Bu örnekte, ""beloved"" kelimesi daha şiirsel bir tonla sevilen bir kişiyi temsil eder.


4) Beloved can also be used in a religious context to refer to someone loved by God. E.g., ""We are all God's beloved children."" - ""Hepimiz Tanrı'nın sevilen çocuklarıyız."" Bu örnekte, ""beloved"" tanrısal bir sevgiyi ifade eder."

"Tabii ki, ""beloved"" kelimesinin İngilizcenin Türkçesine doğrudan bir çevirisi ""sevgili"" veya ""sevilen kişi"" olabilir. İşte ""beloved"" kelimesini içeren beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

1. ""His beloved wife passed away last year."" - ""Sevgili eşi geçen yıl vefat etti.""
2. ""This book is a gift from my beloved teacher."" - ""Bu kitap sevgili öğretmenimden bir hediye.""
3. ""She visited her beloved grandmother every weekend."" - ""Her hafta sonu sevgili büyükannesini ziyaret ederdi.""
4. ""He wrote a poem for his beloved."" - ""Sevgilisi için bir şiir yazdı.""
5. ""The city remains a beloved destination for tourists."" - ""Şehir, turistler için sevilen bir destinasyon olmaya devam ediyor.""

Bu cümleler ""beloved"" kelimesini çeşitli bağlamlarda kullanmanıza yardımcı olabilir."

Yorumlar