below the belt idiom ne demek ?

 """Below the belt"" ifadesi Türkçeye ""kemerin altında"" olarak kelime kelime çevrilebilir ancak bu ifade bir deyim olduğu için Türkçe'deki tam karşılığı bu değildir. ""Below the belt"" deyiminin Türkçe'deki eşanlamlısı ""haksız"" veya ""adil olmayan"" anlamına gelir.


""Below the belt"" deyimi genellikle bir kişinin adil olmayan veya çirkin bir şey yaptığında, yani başkalarının kabul edebileceği genel kuralların dışında hareket ettiğinde kullanılır.


Örneğin;


- ""His comment was really below the belt."" (""Yaptığı yorum gerçekten haksızdı."")

- ""It's a bit below the belt to expect you to work on the weekends."" (""Hafta sonları çalışmanı beklemek biraz haksız."")


Bu İngilizcede bir boks terimi olarak ortaya çıkmış bir ifadedir çünkü boks sporunda kemerin altına vurma yasaktır, yani bu eylem haksız ve adil olmayan bir davranış olarak kabul edilir. Bu yüzden, bu ifade herhangi bir adil olmayan veya haksız durumu belirtmek için kullanılır."

"""Bellow the belt"" bir ifade veya eylemin haksız veya kabul edilemez olduğunu belirten bir deyimdir. Bu deyim normalde bir terslik, haksızlık veya dürüst olmayan bir durumda kullanılır. İşte bu deyimi kullanarak yapılmış 5 örnek cümle:

1. His comment about her appearance was completely below the belt.
(Onun görünüşü hakkındaki yorumu tamamen haksızdı.)

2. That sort of below the belt tactic isn't fair in a debate.
(Bu tür bir taktik bir tartışmada adil değildir.)

3. The lawyer's below the belt comments offended many people in the courtroom.
(Avukatın haksız yorumları mahkeme salonundaki birçok kişiyi rahatsız etti.)

4. It's considered below the belt to bring up someone's past mistakes during an argument.
(Bir tartışma sırasında birinin geçmiş hatalarını gündeme getirmek kabul edilemez sayılır.)

5. Telling lies about your competitors is definitely below the belt.
(Rakipleriniz hakkında yalan söylemek kesinlikle haksızdır.)"

Yorumlar