below ne demek ?

 """Below"" kelimesi Türkçede ""altında"", ""aşağıda"" veya ""daha az"" anlamlarına gelir ve genellikle yer veya miktar belirtmek için kullanılır. 


1) Yer veya pozisyon belirtme: ""Below"" kelimesi bir şeyin bir başka şeyin altında olduğunu belirtmek için kullanılır. İngilizce bir cümlede bir başvuru noktasının altında veya daha düşük bir konumda olan bir şeyi belirtir.


Örneğin:

- The lake is below the mountain. (Göl, dağın altında.) 

- We live in the apartment below. (Aşağıdaki apartmanda yaşıyoruz.) 


2) Miktar veya derece belirtme: ""Below"" kelimesi, belirtilen bir seviyenin, miktarın veya standardın altında olmayı belirtmek için kullanılır. 


Örneğin:

- The temperature is below zero. (Sıcaklık sıfırın altında.)

- Her grades are below average. (Notları ortalamanın altında.)


3) Rütbe veya statü belirtme: ""Below"" kelimesi genellikle rütbe veya statüyü belirtmek için kullanılır, genellikle birisinin bir başkasının statüsünden daha düşük olduğunu belirtir.


Örneğin:

- He is below me in the hierarchy. (Hiyerarşide benden aşağıda.)


4) Metin referansı: Bir metin veya belge içerisinde, belirli bir alana veya bölüme işaret etmek için ""below"" kelimesi kullanılır.


Örneğin:

- See the diagram below. (Aşağıdaki diyagrama bakın.) 

- As mentioned below, we need to revise our plans. (Aşağıda belirtildiği gibi, planlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor.) 


Bu örnekler, ""below"" kelimesinin İngilizce'deki kullanımını ve Türkçe'ye nasıl çevrildiğini gösterir. Her durumda, ""below"" kelimesi her zaman bir referans noktasının altına odaklanır. Bu referans noktası bir konum, bir miktar, bir derece, bir statü veya belirli bir metin referansı olabilir."

"Tabii, ""below"" kelimesi genellikle bir şeyin altında veya daha düşük bir seviyede olduğunu anlatmak için kullanılır. İşte bazı örnekler:

1. ""She lives in the apartment below."" 
(Türkçede: O, aşağıdaki dairede yaşıyor.)

2. ""The temperature went below zero last night."" 
(Türkçede: Sıcaklık geçen gece sıfırın altına düştü.)

3. ""The answer can be found in the paragraph below."" 
(Türkçede: Cevap, aşağıdaki paragrafta bulunabilir.)

4. ""Mountaineers need to be careful when climbing below the summit."" 
(Türkçede: Dağcılar, zirvenin altında tırmanırken dikkatli olmalıdırlar.)

5. ""Please fill in the details in the box below."" 
(Türkçede: Lütfen aşağıdaki kutuya detayları doldurun.)"

Yorumlar