belt armor ne demek ?

 """Belt armor"" İngilizce bir terim olup Türkçeye ""kemer zırhı"" olarak çevrilebilir. Ancak genel olarak Türkiye’de de yine İngilizce hali kullanılmaktadır.


Belt armor; savaş gemilerinde, özellikle zırhlı savaş gemilerinde ve kruvazörlerde ana güvertenin hemen altında, geminin yanlarını su hattının biraz üstünden biraz aşağısına kadar kaplayan, gemiyi düşman ateşinden korumak için kullanılan ağır ve kalın zırh plakalarına verilen isimdir. 


Bu zırh, genellikle geminin vital noktalarını, örneğin makinelerini veya cephaneliğini, düşman torpidolarından veya mermilerinden korur. İsim, bu zırh tabakasının geminin etrafına, bir kemer gibi sarılmasından gelir. Bu koruma örtüsü genellikle çelik veya benzeri ağır metallerden yapılır ve genellikle geminin en ağır ve en maliyetli bölümlerinden biridir.


Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Amerikan Iowa sınıfı zırhlıları, 307 mm kalınlığındaki belt armor ile korunmuştur. Bu, bu gemilerin kritik bölgelerini düşman ateşinden etkili bir şekilde korumuştur."

"""Belt"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""kemer"" anlamına gelir. Bu kelimenin farklı bağlamlarda kullanılması ve nasıl çevrildiği aşağıda verilmiştir. 

1. Belt (Kemer): ""He forgot to wear his belt."" (Kemerini takmayı unuttu.)
2. Belt (Bölge): ""We're living in the Sun Belt."" (Güneş Kemeri'nde yaşıyoruz.)
3. Belt (Vurmak): ""He belted his friend in the arm."" (Arkadaşının koluna yumruk attı.)
4. Conveyor belt (Taşıma bandı): ""The luggage is on the conveyor belt."" (Bagaj taşıma bandında.)
5. Seat belt (Emniyet kemeri): ""Always wear your seat belt while driving."" (Sürüş sırasında her zaman emniyet kemerinizi takın.)

Bu deyimler ve örnek cümleler, ""belt"" kelimesinin çeşitli kullanımlarını ve bunların çevirilerini gösterir. Bu kelime farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir."

Yorumlar