belt something out ne demek ?

 "Belt something out" ifadesi Türkçeye "bir şeyi yüksek sesle söylemek/yüksek sesle şarkı söylemek" şeklinde çevrilebilir. Bir kişi belirli bir şarkıyı, hikayeyi veya duyguyu son derece duygusal ve güçlü bir şekilde, genellikle yüksek sesle ifade ettiğinde bu ifade kullanılır. "Belt" kelimesi genellikle bir kişinin sesini kaygısızca yükseltmesini ifade ederken, "out" kelimesi sesin bir odada veya açık alanda yayılmasını ifade eder. Ancak bu ifade genellikle olumlu bir durumu anlatır ve bir kişi kendini tamamen bir şarkıya veya hikayeye kaptırdığında kullanılır.

"""Belt something out"" bir şeyi yüksek sesle ve güçlü bir şekilde söylemek veya şarkı söylemek anlamına gelir. İşte bu deyimi kullanarak oluşturulan bazı örnek cümleler:

1. He loves to belt out his favorite songs in the shower.
(Duşta favori şarkılarını güçlü bir şekilde söylemeyi sever.)

2. She belted out the national anthem in front of the entire school.
(Ulusal marşı tüm okulun önünde yüksek sesle söyledi.)

3. At the concert, the band belted out their hits till late into the night. 
(Konserde, grup gece geç saatlere kadar hit parçalarını güçlü biçimde söyledi.)

4. The singer belted out the high notes with great energy.
(Şarkıcı, yüksek notaları büyük bir enerji ile güçlü bir şekilde söyledi.)

5. I could hear my dad in the other room, belting out a song from his youth.
(Babamı diğer odadan, gençliğinden bir şarkıyı yüksek sesle söylerken duydum.)"

Yorumlar