belt-tightening ne demek ?

 """Belt-tightening"" İngilizce'deki bir terimdir ve Türkçeye ""kemer sıkma"" olarak çevrilebilir.


Bu terim genellikle mali ya da ekonomik bir durumla ilgili olarak kullanılır ve daha az para harcamaya, masrafları kısmaya dayanır. Bir hükümetin, şirketin veya bireyin daha fazla para tasarruf etmek için harcamalarını kısması veya bütçesini sıkılaştırması anlamına gelir. Bu genellikle zor ekonomik koşullar veya borç ödemeleri gibi nedenlerle yapılır.


Örnek: ""Devletin aşırı borcu nedeniyle, hükümet ciddi bir belt-tightening (kemer sıkma) dönemine girdi"".

Bu cümlede, hükümetin harcamalarını kısmak ve borcunu ödemek için parasını daha verimli bir şekilde kullanma çabası içinde olduğu anlaşılıyor.


Başka bir kullanım alanı ise bir kişinin bireysel mali durumunda olabilir.

Örnek: ""İşten çıkarıldıktan sonra, John bir süreliğine belt-tightening (kemer sıkma) yapmak zorunda kaldı."" Bu örnekte ise, John'un finansal dengesini sağlamak adına daha az para harcaması gerektiğini anlıyoruz."

"""Belt tightening"" genellikle birinin mali kaynaklarını sınırlandırması gerektiği zamanlarda kullanılan bir deyimdir ve tasarruf etmek anlamına gelir.

1. Economy: ""Ekonomik daralma nedeniyle, birçok şirket sıkı bir bütçe uygulaması veya 'bant sıkma' prosedürünü benimsemiştir.""
- Due to economic downturn, many companies have adopted a tight budgeting or 'belt tightening' procedure.

2. Cutbacks: ""Üniversite, maliyetleri azaltmak için bir dizi 'bant sıkma' önlemini uygulamaya koymuştur.""
- The university has implemented a series of 'belt tightening' measures to reduce costs.

3. Restrict: ""Yeni hükümet politikaları, bir dizi 'bant sıkma' önlemini gerektirecek.""
- The new government policies will call for a series of 'belt tightening' measures.

4. Austerity: ""Aile, 'bant sıkma' stratejisi uygulayarak harcamalarını kısıtladı.""
- The family restricted their expenditure by implementing 'belt tightening' strategy.

5. Savings: ""Finansal hedeflerime ulaşmak için bazı 'bant sıkma' kararları almak zorunda kaldım.""
- I had to make some 'belt tightening' decisions to reach my financial goals."

Yorumlar