belt up ne demek ?

 """Belt up"" kelime grubu İngilizcede genellikle iki farklı anlamda kullanılır:


1. Türkçe'deki ""Kemerini bağla"" anlamına gelir. Genellikle otomobilde emniyet kemerini takmayı ifade etmek için kullanılır. Embriyolojik olarak, ""Belt up"" İngiliz ulusal trafik kanunlarında yaygın olarak kullanılır.


2. İkinci anlamı, daha argo bir ifadedir ve ""Sessiz ol"" veya ""Kapalı tut"" anlamına gelir. Pek çok bölgede yaygın bir ifade olup genellikle birini susturmak, konuşmayı durdurmak için kullanılır. 


Örnek cümleler:


""Before the car started, she told her children to belt up."" (""Araba hareket etmeden önce, çocuklarına kemerlerini bağlamalarını söyledi."")


""Can you belt up? I'm trying to concentrate over here."" (""Sessiz olabilir misin? Burada yoğunlaşmaya çalışıyorum."")"

"""Belt up"" ifadesi genelde İngiliz Dili'nde ""sus"" veya ""ağzını kapa"" şeklinde bir anlam taşır. Ancak bazen ""emniyet kemerini bağla"" anlamında da kullanılır. İşte bu ifadeyi içeren bazı örnek cümleler:

1. ""Belt up, kids, we're heading out for the trip."" - ""Sus çocuklar, geziye çıkıyoruz.""
2. ""He needs to belt up about the problems and work towards the solution."" - ""Problemler hakkında susmalı ve çözüme doğru çalışmalı.""
3. ""Belt up your seat before the car starts moving."" - ""Araba hareket etmeden önce emniyet kemerini bağla.""
4. ""Can you please belt up? I am trying to concentrate here."" - ""Lütfen susabilir misin? Burada konsantre olmaya çalışıyorum.""
5. ""Before the flight takes off, the air hostess instructs everyone to belt up."" - ""Uçuş harekete geçmeden önce, hostes herkesi emniyet kemerlerini bağlamaları için uyarır."""

Yorumlar