bemuse ne demek ?

 """Bemuse"" İngilizce bir kelime olup Türkçeye genellikle ""şaşırtmak"", ""kafasını karıştırmak"", ""bocalamak"" veya ""şaşkına çevirmek"" gibi anlamlara gelen bir fiil olarak çevrilmektedir. Özellikle bir durum, olay veya kişi karşısında bir kişinin kafasının karışmasını, anlam verememesini ifade eder.


Kullanım Örneği:

""The audience was bemused by the unclear plot of the play."" (""Seyirci oyunun belirsiz konusu karşısında şaşırmıştı."")


Bemuse kelimesi genellikle birini ya da bir grup insanı bir durum ya da olay karşısında belirsizlik, karışıklık ve şaşırtıcılık ifade etmek için kullanılır. İstisnai olarak bir kişinin sergilediği tutum veya davranışların başkalarına garip veya anlaşılmaz gelmesi durumlarında da kullanılabilir. 


Bazen edebi metinlerde veya resmi konuşmalarda kullanılır. Yanılgıya ya da bir tür kafa karışıklığına inançsal bir boyut kazandırma anlamında, genellikle bir kişinin veya durumun başkaları üzerindeki etkisini anlatırken kullanılabilir."

"Tabii ki, aşağıda ""bemuse"" kelimesinin çevirisini ve örnek cümlelerini bulabilirsiniz. ""Bemuse"" kelimesi genellikle karışıklığa yol açma veya kişinin anlaması için kafa karışıklığını ifade eder.

1. She was totally bemused by his strange behavior. 
(Onun tuhaf davranışları tamamen kafasını karıştırdı.)

2. His comments bemused me at first, because they seemed unrelated to the work we were doing. 
(Başlangıçta yorumları beni hayrete düşürdü çünkü yaptığımız işle alakasız görünüyordu.)

3. Her decision to quit her job bemused everyone in the office.
(Ofisteki herkesi işi bırakma kararı hayrete düşürdü.)

4. That absurd movie bemused me. 
(O absürt film beni şaşırttı.)

5. His ambiguous response bemused me. 
(Çelişkili yanıtı beni şaşırttı.)"

Yorumlar