bemusement ne demek ?

 """Bemusement"" kelimesi Türkçe'ye genellikle ""şaşkınlık"" ya da ""hafif alaylı hoşgörü şeklinde kafa karışıklığı"" olarak çevrilir. 


Kelimenin kökeni İngilizce ""be-"" öneki ve ""muse"" fiilidir. ""Be-"" bir durum veya durumun genelleştirilmesi anlamına gelirken, ""muse"" kelimesi düşünmek, dalmak anlamlarına gelir. Bu iki kelimenin birleşiminden oluşan ""bemusement"", genellikle bir duruma veya duruma karşı belirsiz veya şaşkın bir reaksiyon anlamına gelir. 


Örnek cümleler:

1. ""He watched the performance with bemusement."" - ""Performansı şaşkınlık içinde izledi."" Bu cümlede, bir kişi bir performansı izlerken ne düşüneceğini veya nasıl tepki vereceğini tam olarak bilmediğini ifade eder.


2. ""Her comment was met with bemusement."" - ""Onun yorumu şaşkınlıkla karşılandı."" Bu cümlede, bir kişinin yorumunun diğerleri tarafından beklenmedik veya anlaşılmadığı ifade edilir."

"""Bemusement"" kelimesi genellikle bir kişinin, genellikle karışıklık veya şaşkınlık içinde bir durumu anlama yeteneğini ifade eder. İşte ""Bemusement"" kelimesi anlamına gelen bazı İngilizce ifade ve bu ifadelerin çevirileri ile kullanımları:

1) Confusion - Karışıklık
Örnek cümle: ""His early retirement left everyone in a state of bemusement."" (Erken emekliliği herkesi bir karışıklık durumunda bıraktı.)

2) Perplexity - Şaşkınlık
Örnek cümle: ""She watched the bizarre scene in bemusement."" (Garip sahneyi büyük bir şaşkınlıkla izledi.)

3) Bewilderment - Şaşkınlık, afallama
Örnek cümle: ""Her sudden laughter caused bemusement among the audience."" (Aniden kahkaha atması seyirci arasında afallama yarattı.)

4) Puzzlement - Kafa karışıklığı, anlamama hali
Örnek cümle: ""His bemusement was obvious when he did not understand the joke."" (Şakayı anlamadığında kafa karışıklığı açıktı.)

5) Astonishment - Şaşkınlık, hayret
Örnek cümle: ""She stared at the strange man in bemusement."" (Garip adama şaşkınlıkla baktı.)"

Yorumlar