benchmarking ne demek ?

 """Benchmarking"" Türkçeye ""kıyaslama, ölçüt belirleme"" olarak çevrilebilir. Kıyaslama, bir otomobil fabrikası veya perakende mağazası gibi belirli bir iş modeli veya tesisiyle aynı veya benzer olan diğer işletmelerin karşılaştırılması ve analizi sürecini ifade eder.


Kıyaslama, bir şirketin veya organizasyonun sürekli iyileştirme sürecindeki araçlarından biridir. Bu süreçte, bir şirket, belirli bir işlev, süreç veya stratejiyi gerçekleştirmedeki başarısını, pazar liderleri veya diğer sektörlerdeki benzeri işletmelerle karşılaştırır. Amacı, kendi performansını değerlendirme, iyileştirmek için fırsatları belirleme ve daha önce denenmiş ve test edilmiş olan başarılı stratejileri uygulama fırsatlarını bulmaktır.


Kıyaslama genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. Çalışmaları kıyaslanacak bir süreç veya işlev seçmek.

2. Kıyaslama partnerleri veya şirketleri bulmak.

3. Verileri toplamak ve analiz etmek.

4. Kıyaslama sonuçlarına dayanarak, süreçlerde veya stratejilerde geliştirmeler yapmak.

5. İlerlemeyi izlemek ve yeniden değerlendirmek.


Bu sürecin başarılabilmesi için, özellikle veri toplama ve analiz etme adımlarında dürüst ve dikkatli olunması gerekir. Yanıtlı ve planlı bir yaklaşım, kıyaslamadan en iyi sonuçları almayı sağlar. Kıyaslama, bir şirketin kendi başarısızlıklarından ve başkalarının başarılarından öğrenmesine yardımcı olabilir."

"Tabii ki, işte bazı kelimeler ve cümleler:

1. Dil - Language: ""Ability to speak multiple languages is an asset."" - ""Çok dilli konuşabilme bir varlıktır.""

2. Kıtabı - Book: ""This book is the latest release from the author."" - ""Bu kitap, yazarın en son çıkışıdır.""

3. Müzik - Music: ""I enjoy listening to classical music."" - ""Klasik müzik dinlemeyi severim.""

4. Ev - House: ""My house is near the park."" - ""Evim parkın yakınında.""

5. Bilgisayar - Computer: ""I spend a lot of time on my computer studying."" - ""Bilgisayarımın başında çok zaman geçiririm, çalışırım."""

Yorumlar