benchwarmer ne demek ?

 """Benchwarmer"" kelimesi Türkçeye ""yedek oyuncu"" olarak çevrilebilir. Genellikle Amerika'daki sporlarda kullanılan bir terimdir.


- Benchwarmer kelimesi genellikle takım sporları ile ilgili bir ifadedir. Genellikle, kulübede çoğunlukla oyun dışında kalan ve ana oyunculara kıyasla daha az oyun süresi alan sporcuları ifade eder.

- Kelimenin kökeni, bu tür oyuncuların genellikle 'bench' (yedekleri belirtir) üzerinde oturduğu ve 'ısındıkları' (=sık sık sahaya girip oynadıkları) anlamına gelen 'warmer' kısmıdır. Ancak 'ısınmak' burada sporculuk faaliyetlerinde genellikle kullanılan bir anlamda değil, daha çok 'sık kullanılan' bir anlamda kullanılır. Yani benchwarmer, oynama sırası genellikle gelmeyen ve genellikle sırasını yedek kulübesinde bekleyerek geçiren bir oyuncu olarak tanımlanır.

- Bu terim genellikle, bir takımda düşük performans gösteren oyuncular için, nadiren veya hiç oyun süresi almayan yedek oyuncular için veya genellikle yedek kulübesinde oturan ancak yine de takıma dahil olan oyuncular için kullanılır.


Örneğin: ""Despite being a benchwarmer in his first few years, the player worked hard and improved his skills to become a key part of the team."" (İlk yıllarında bir yedek oyuncu olmasına rağmen, oyuncu sıkı çalıştı ve takımın en önemli parçalarından biri olmak için becerilerini geliştirdi.)"

"""Benchwarmer"" İngilizce bir terim olup, genellikle bir takımın yedekte kalan veya nadiren oynayan üyesini anlatır. İşte ""benchwarmer"" kelimesini içeren beş örnek cümle:

1. John has always been a benchwarmer on our basketball team.
(John her zaman basketbol takımımızda yedek oyuncu olmuştur.)

2. Being a benchwarmer has taught me to stay prepared and always reward ready.
(Yedek oyuncu olmak, her zaman hazır olmayı ve her zaman ödül beklemeyi bana öğretti.) 

3. For a long time, she was a benchwarmer but she never gave up and eventually made it to the main team. 
(Uzun bir süre boyunca yedek oyuncuydu ancak asla vazgeçmedi ve sonunda ana takıma dahil oldu.)

4. I may be a benchwarmer now, but I won't be forever.
(Şimdilik yedek oyuncu olabilirim, ama her zaman öyle kalmayacağım.)

5. Our coach believes that even benchwarmers play an important role in the team's dynamics.
(Antrenörümüz, yedek oyuncuların bile takım dinamiğinde önemli bir rol oynadığına inanır.)"

Yorumlar