bend over backwards idiom ne demek ?

 """Bend over backwards"" İngilizcede bir deyimdir ve doğrudan Türkçeye çevrilirse ""geriye doğru eğilmek"" anlamına gelse de, deyimsel anlamı farklıdır. Bu deyim, ""bir işi yapmada, birisine yardımcı olmakta veya bir durumu düzeltmekte ekstra çaba göstermek"" anlamına gelir. Bu ifade genellikle bir kişinin başkasının beklentilerini karşılamak veya bir durumu çözmek için normalden çok daha fazla çaba sarf ettiği durumlar için kullanılır.


Türkçede bu ifadeye en yakın deyimler ""canını dişine takmak"" veya ""kırbacı kendi sırtında hissetmek""tir.


Örnek Bir Cümle: 

- ""He's bending over backwards to please his new boss. I hope his effort is appreciated."" (Yeni patronunu memnun etmek için canını dişine takıyor. Umarım çabaları takdir edilir.) Burada, kişi normalde gerekenden çok daha fazla çaba gösteriyor ve bu durumu ifade etmek için ""bend over backwards"" deyimi kullanılıyor."

"""Bend over backwards"" bir İngilizce deyimdir ve genellikle bir kişinin bir şeyi başarmak ya da birisini memnun etmek için son derece çaba sarf ettiğini ifade eder. Aşağıda, bu deyimin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığına dair beş örnek sunuyorum.

1. ""John is always bending over backwards to please his boss."" (John her zaman patronunu memnun etmek için son derece çaba gösterir.)
2. ""My parents always bend over backwards to make our holidays special."" (Ebeveynlerim her zaman tatillerimizi özel kılmak için son derece çaba harcarlar.)
3. ""We have been bending over backwards to ensure the project is completed on time."" (Projeyi zamanında tamamlamak için son derece çaba harcıyoruz.)
4. ""She has bent over backwards to help her daughter pass the exams."" (Kızının sınavları geçmesine yardımcı olmak için son derece çaba harcadı.)
5. ""The team bent over backwards to develop the new software."" (Ekip, yeni yazılımı geliştirmek için son derece çaba harcadı.)"

Yorumlar