Bendable ne demek?

 """Bendable"", Türkçe'de ""bükülebilir"" anlamına gelir.


""Benadable"" İngilizce bir sıfat olup fiziksel bir cismin mukavemet göstermeksizin bükülebilen, şekil verilebilen ya da esnek olan özelliğini tarif etmek için kullanılır.


Örneğin:

1) ""The pipe is bendable."" - ""Boru bükülebilirdir."" Burada borunun esnek bir yapıda olduğu ve bükülebildiği belirtilmektedir.

2) ""Bendable straws."" - ""Bükülebilir pipetler."" Pipetlerin belirli bölgelerinden bükülebilir yapıda olduğunu ifade eder. 


Bunun yanında ""bendable"" kelimesi, soyut anlamda da kullanılabilir. Bir kişinin fikirlerinin veya tutumunun değiştirilebilir, esnek olduğunu ifade etmek için bu kelime kullanılabilir.


Örneğin: 


1) ""She is bendable on this issue."" - ""Bu konuda esnektir."" Bu ifade, kişinin belirli bir konuyla ilgili görüşlerinin değiştirilebileceğini veya farklı bakış açılarına açık olduğunu belirtir."

"""Bendable"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""bükülebilir"" anlamına gelmektedir. İşte ""bendable"" kelimesini içeren 5 örnek İngilizce cümle ve Türkçe çevirileri:

1. The new phone model is surprisingly bendable. 
(Yeni telefon modeli şaşırtıcı bir şekilde bükülebilir.)

2. The material used in this product is not bendable.
(Bu üründe kullanılan malzeme bükülebilir değil.)

3. She likes using bendable straws for her drink.
(O, içeceği için bükülebilir pipetleri kullanmayı sever.)

4. This bendable toy can be shaped into many different forms. 
(Bu bükülebilir oyuncak birçok farklı forma şekillendirilebilir.)

5. I need a device that is both durable and bendable.
(Hem dayanıklı hem de bükülebilir bir cihaza ihtiyacım var.)"

Yorumlar